เปิดภาคเรียน เปิดภาคเรียนที่ 2 เปิดเทอม เปิดเทอมวันไหน โรงเรียนเปิดเทอม

เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนเปิดเทอมวันไหน?

ใกล้เข้ามาทุกทีแล้ว สำหรับการเปิดภาคการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนต่าง ๆ ทั่วประเทศ เชื่อว่าทั้งน้องๆ และคนทั่วๆ ไปก็อยากรู้ว่า โรงเรียนเปิดเทอมวันไหน จะได้เตรียมตัวตื่นแต่เช้า เคลียร์การบ้านปิดเทอม…

Home / CAMPUS / เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนเปิดเทอมวันไหน?

ใกล้เข้ามาทุกทีแล้ว สำหรับการเปิดภาคการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนต่าง ๆ ทั่วประเทศ เชื่อว่าทั้งน้องๆ และคนทั่วๆ ไปก็อยากรู้ว่า โรงเรียนเปิดเทอมวันไหน จะได้เตรียมตัวตื่นแต่เช้า เคลียร์การบ้านปิดเทอม จัดตารางสอน และหลีกหนีรถติดกันให้พร้อม

เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนเปิดเทอมวันไหน?

วันนี้ทีนเอ็มไทย ได้รวบรวมวันเปิดภาคการศึกษาที่ 2 ของโรงเรียน มาฝากกัน จะมีโรงเรียนไหนบ้าง? ตามมาดูกันเลย…

โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์

วันเปิดภาคเรียนที่ 2/2562 : วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562

วันปิดภาคเรียนที่ 2/2562 : วันที่ 1 เมษายน-17 พฤษภาคม

วันเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 : วันที่ 16 พฤษภาคม 2563

โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

วันเปิดภาคเรียนที่ 2/2562 : วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันเปิดภาคเรียนที่ 2/2562 : วันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2562

โรงเรียนทวีธาภิเศก

วันเปิดภาคเรียนที่ 2/2562 : วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562

โรงเรียนสตรีวิทยา

วันเปิดภาคเรียนที่ 2/2562 : วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562

โรงเรียนเตรียมอุดม

วันเปิดภาคเรียนที่ 2/2562 : วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562

โรงเรียนบดินทร์เดชา (สิงห์ สิงเหสนี)

วันเปิดภาคเรียนที่ 2/2562 : วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562

โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย

วันเปิดภาคเรียนที่ 2/2562 : วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562

โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์

วันเปิดภาคเรียนที่ 2/2562 : วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม

วันเปิดภาคเรียนที่ 2/2562 : วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2562

โรงเรียนวัดสุทธิวราราม

วันเปิดภาคเรียนที่ 2/2562 : วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2562

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

วันเปิดภาคเรียนที่ 2/2562 : วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562

โรงเรียนชิโนรส

วันเปิดภาคเรียนที่ 2/2562 : วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562

โรงเรียนเทพศิรินทร์

วันเปิดภาคเรียนที่ 2/2562 : วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562

X