23 ตุลาคม Chulalongkorn Day คำศัพท์ภาษาอังกฤษ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 วันคล้ายวันสวรรคต วันปิยมหาราช วันสำคัญ วันสำคัญของไทย วันหยุด เกร็ดความรู้

คำศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้ เกี่ยวกับวันปิยมหาราช (Chulalongkorn Day)

23 ตุลาคม วันปิยมหาราช วันสำคัญของไทย กิจกรรมที่เกิดขึ้นในวันนี้ คือการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความเคารพต่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้วยการวางพวงมาลาที่พระบรมรูปทรงม้า ลานพระราชวังดุสิต ซึ่งวันปิยมหาราช (Wan Piyamaharaj Day) ภาษาอังกฤษ คือ Chulalongkorn Day…

Home / CAMPUS / คำศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้ เกี่ยวกับวันปิยมหาราช (Chulalongkorn Day)

23 ตุลาคม วันปิยมหาราช วันสำคัญของไทย กิจกรรมที่เกิดขึ้นในวันนี้ คือการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความเคารพต่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้วยการวางพวงมาลาที่พระบรมรูปทรงม้า ลานพระราชวังดุสิต ซึ่งวันปิยมหาราช (Wan Piyamaharaj Day) ภาษาอังกฤษ คือ Chulalongkorn Day เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือวันหยุดราชการ อีกด้วย ทีนเอ็มไทยเลยขอนำความรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับวันสำคัญนี้มาฝากกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้
เกี่ยวกับวันปิยมหาราช (Chulalongkorn Day)

วันปิยมหาราช = Chulalongkorn Day

วันหยุดนักขัตฤกษ์หรือวันหยุดราชการ = National holiday / Public holiday

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว = King Chulalongkorn

รัชกาลที่ 5 = King Rama V

พระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ = The great monarch

รัชกาล, รัชสมัย, การครองราชย์ = Reign

ในสมัยรัชกาลที่ 5 = In the reign of the fifth

สวรรคต = Pass away

พระราชกรณียกิจ = The royal activity

ปฏิรูป = Reform

การเลิกทาส = Abolition of slavery/ Slave Abolition Act

ก่อตั้งระบบการศึกษาของไทย = Improved the areas of Thai educational system

ก่อตั้งระบบไปรษณีย์ = Improved postal services

ก่อตั้งทางรถไฟสายแรกของไทย = Improved the construction of Thailand’s first railway

รำลึกถึง = Commermorate

พวงมาลา = wreath

พระบรมรูปทรงม้า = The Equestrian Statue of King Chulalongkorn

ลานพระราชวังดุสิต  = The Grounds of the Dusit Palace


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

X