กำหนดการรับปริญญา พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มศว มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับปริญญา

กำหนดการ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 2562 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

แจ้งกำหนดการให้น้องๆ ผู้สำเร็จการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2561 และผู้ปกครองบัณฑิตทราบ ถึงกำหนดการรับปริญญาที่มีประกาศจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตั้งแต่วันฝึกซ้อมย่อยครั้งที่ 1 – ครั้งที่ 2 วันฝึกซ้อมใหญ่ และวันจริง ซึ่งจะมีขึ้นในช่วงพฤศจิกายน พ.ศ.2562…

Home / CAMPUS / กำหนดการ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 2562 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

แจ้งกำหนดการให้น้องๆ ผู้สำเร็จการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2561 และผู้ปกครองบัณฑิตทราบ ถึงกำหนดการรับปริญญาที่มีประกาศจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตั้งแต่วันฝึกซ้อมย่อยครั้งที่ 1 – ครั้งที่ 2 วันฝึกซ้อมใหญ่ และวันจริง ซึ่งจะมีขึ้นในช่วงพฤศจิกายน พ.ศ.2562 และเพื่อแจ้งให้กับประชาชนทั่วไป หลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางดังกล่าวหากไม่จำเป็นระหว่างวันงานพิธี

 กำหนดการ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
2562 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ฝึกซ้อมย่อยครั้งที่ 1

วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 เวลา 8.00 น.

คณบดีพบบัณฑิต เวลา 9.00 – 9.30 น.

ฝึกซ้อมตั้งแต่ เวลา 9.30 น. เป็นต้นไป

รายงานตัวและฝึกซ้อม ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กรุงเทพมหานคร และที่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก
———————————————————

ฝึกซ้อมย่อยครั้งที่ 2

วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2562

รายงานตัวและฝึกซ้อม ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก
———————————————————

ฝึกซ้อมใหญ่

วันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2562

รายงานตัวและฝึกซ้อม  ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก
———————————————————

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2562

รายงานตัว ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒองครักษ์ จังหวัดนครนายก

———————————————————

**สำหรับรายละเอียดอื่นๆ โปรดติดตามข่าวสารผ่านช่องทางต่างๆ ของมหาวิทยาลัย **

ที่มาข้อมูลและภาพจากเพจเฟสบุ๊ก PRswu