กองทุนยุวสตาร์ทอัพ นักศึกษาจบใหม่ บัณฑิตป้ายแดง ปัญหาว่างงาน ว่าที่บัณฑิตป้ายแดง โครงการบัณฑิตอาสา โครงการยุวชนสร้างชาติ โครงการอาสาประชารัฐ

โครงการยุวชนสร้างชาติคือ? แก้ปัญหาบัณฑิตจบใหม่ ไม่มีงานอย่างไร?

เชื่อว่าน้องๆ นักศึกษาจบใหม่ หรือว่าที่บัณฑิตป้ายแดงหลายคน กำลังเครียดและหวั่นเรื่องการว่างงานกันจำนวนมาก ด้วยปัญหาสัง เศรษฐกิจในปัจจุบัน และการแข่งขันสูง ล่าสุด นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ผุดโครงการยุวชนสร้างชาติ สร้างอาชีพให้บัณฑิตใหม่ โครงการยุวชนสร้างชาติคือ? แก้ปัญหาบัณฑิตจบใหม่…

Home / CAMPUS / โครงการยุวชนสร้างชาติคือ? แก้ปัญหาบัณฑิตจบใหม่ ไม่มีงานอย่างไร?

เชื่อว่าน้องๆ นักศึกษาจบใหม่ หรือว่าที่บัณฑิตป้ายแดงหลายคน กำลังเครียดและหวั่นเรื่องการว่างงานกันจำนวนมาก ด้วยปัญหาสัง เศรษฐกิจในปัจจุบัน และการแข่งขันสูง ล่าสุด นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ผุดโครงการยุวชนสร้างชาติ สร้างอาชีพให้บัณฑิตใหม่

โครงการยุวชนสร้างชาติคือ?
แก้ปัญหาบัณฑิตจบใหม่ ไม่มีงานอย่างไร?

โครงการยุวชนสร้างชาติ คือ โครงการที่เปิดโอกาสให้นักศึกษานำความรู้ความสามารถออกไปช่วยพัฒนาชุมชน สร้างประสบการณ์ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้แก่กันทั้ง 2 ฝ่าย แก้ไขปัญหาความยากจน และปัญหาคุณภาพชีวิต ด้วยองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ก่อให้เกิดอาชีพใหม่ โดยกุญแจสําคัญในการขับเคลื่อนประเทศ คือ ยุวชนวัยหนุ่มสาวในรั้วมหาวิทยาลัย และบัณฑิตจบใหม่ แบ่งออกเป็น 3 โครงการ ประกอบด้วย

  • โครงการบัณฑิตอาสา งบประมาณ 8,000 ล้านบาท สร้างอาชีพให้บัณฑิตจบใหม่ รับจำนวนกว่า 50,000 คน เพื่อให้ลงไปพัฒนาพื้นที่ชุมชน ร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่ห่างไกลความเจริญ โดยจะรับบัณฑิตจบใหม่ไม่เกิน 3 ปี ระยะเวลา 12 เดือน โดยจะได้เงินเดือน 10,000-15,000 บาท สามารถสมัครได้ที่มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ

 

  • โครงการอาสาประชารัฐ งบประมาณ : 500 ล้านบาท กลุ่มเป้าหมายนักศึกษาจำนวนกว่า 10,000 คน ที่เรียนสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์แบ่งกลุ่มละ 8-10 คน ใช้เวลา 1 ภาคเรียน พักอาศัยในชุมชน เรียนรู้ จัดโครงการพัฒนาชุมชนร่วมกับชาวบ้าน โดยจะ kick off ที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งจะเริ่มในเดือนธันวาคม 2562

 

  • กองทุนยุวสตาร์ทอัพ จัดตั้งกองทุนเริ่มต้นมูลค่า 600 ล้านบาท ในปี 2563 โดยนักศึกษาร่วมกับบุคลากร มหาวิทยาลัย พัฒนาผลิตภัณฑ์และต่อยอดองค์ความรู้ให้เกิดเป็นนวัตกรรมทางธุรกิจ นวัตกรรมสังคม และนวัตกรรมสร้างสรรค์

นอกจากนี้ ในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ทางภาครัฐ จะเตรียมจัดงานแฟร์ที่รวบรวมอาชีพเด่น มุ่งสร้างอาชีพให้คนไทยทุกกลุ่ม ตั้งแต่ บัณฑิต คนทำงานและคนสูงอายุกว่าหมื่นอาชีพผ่านการจัดงานกิจกรรม อีกทั้งยังรวบรวมหลักสูตรต่างๆ ที่จะพัฒนาทักษะ วิชาชีพต่างๆ  ตอบโจทย์อุตสาหกรรมและธุรกิจในอนาคตด้วย

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ข้อมูลจาก mhesi.go.th