dek63 o-net O-NET 2562 O-NET นักเรียนเทียบเท่า นักเรียนเทียบเท่า สอบ O-NET โอเน็ต โอเน็ต 2562

สทศ. ขยายเวลารับสมัครสอบ O-NET นักเรียนเทียบเท่า ป.6 ม.3 ม. 6

สำหรับการรับสมัคร O-NET นักเรียนเทียบเท่า ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้น ป.6 ม.3 ม. 6 มีข่าวดีจาก สทศ. ได้ขยายเวลาเปิดระบบรับสมัครอีกครั้ง จากวันที่ 1…

Home / CAMPUS / สทศ. ขยายเวลารับสมัครสอบ O-NET นักเรียนเทียบเท่า ป.6 ม.3 ม. 6

สำหรับการรับสมัคร O-NET นักเรียนเทียบเท่า ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้น ป.6 ม.3 ม. 6 มีข่าวดีจาก สทศ. ได้ขยายเวลาเปิดระบบรับสมัครอีกครั้ง จากวันที่ 1 พฤศจิกายน – 15 พฤศจิกายน 2562 ขยายเพิ่มเป็นระหว่างวันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 – 15 พฤศจิกายน 2563

ขยายเวลารับสมัครสอบ O-NET
นักเรียนเทียบเท่า

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET เป็นการสอบวัดมาตราฐานคุณภาพของโรงเรียน และเพื่อนำคะแนนไปใช้ในการเข้ามหาวิทยาลัยด้วย ในส่วนใหญ่น้องๆ นักเรียนที่เรียนระดับชั้นม. 6 สายสามัญ ทางโรงเรียนจะส่งรายชื่อสมัครสอบให้

ส่วนนักเรียนเทียบเท่า ม. 6 เช่น สายอาชีพ ปวช., กศน. ที่จะเข้ามหาวิทยาลัยในระบบ TCAS จำเป็นต้องสอบ O-NET และต้องสมัครด้วยตัวเอง

นักเรียนเทียบเท่า คือ?

สำหรับคำว่า “นักเรียนเทียบเท่า” คือนักเรียนที่เรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ (กศน.) นักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โรงเรียนพณิชยการ หรือเทียบเท่าจากต่างประเทศ การจัดการศึกษาโดยครอบครัว หรือ Home School  เป็นต้น และกำลังจะจบการศึกษาในปีนี้เท่านั้น

สมัครสอบ O-NET นักเรียนเทียบเท่า
ป.6 ม.3 ม. 6

สำหรับน้องๆ ที่สมัครไม่ทัน กดลิ้งค์ด้านล่างสมัครได้เลยค่ะ

สมัคร O-NET นักเรียนเทียบเท่า ชั้นป.6
http://www.newonetresult.niets.or.th/EP6Regist…/FrLogin.aspx

สมัคร O-NET นักเรียนเทียบเท่า ชั้นม.3
http://www.newonetresult.niets.or.th/EM3Regist…/FrLogin.aspx

สมัคร O-NET นักเรียนเทียบเท่า ชั้นม.6
http://www.newonetresult.niets.or.th/E6Registe…/FrLogin.aspx

ที่มาข้อมูลจาก admissionpremium, สทศ., newonetresult.niets.or.th

X