dek63 Portfolio TCAS TCAS63 การศึกษา รับตรงอิสระ รับสมัคร TCAS63 รับโควตา แอดมิชชัน

Update!! กำหนดการรับสมัคร TCAS63 สำหรับน้องๆ Dek63

คัดลอก URL แล้ว

ถึงเวลาแล้ว สำหรับน้องๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่จะเลื่อนขั้นเข้าสู่ช่วงการเข้ามหาวิทยาลัย ปีหนึ่งผ่านไปไวมาก ดังนั้นน้องๆ ต้องเตรียมตัวฟิตสมองกันตั้งแต่ตอนนี้ และคอยอัพเดทข่าวสารการศึกษา โดยเฉพาะการรับสมัครในระบบ TCAS กันก่อน ว่ากำหนดการ ส่ง Portfolio โควตา รับตรง แอดมิชชันเมื่อไร? วันนี้มาติดตามกัน

Update!! กำหนดการรับสมัคร
TCAS63 สำหรับน้องๆ Dek63

สำหรับการรับสมัครเลือก TCAS63 ยังคงใช้ระบบการคัดเลือกแบบ TCAS62 ที่มีการรับสมัคร 5 รอบ และมียืนยันสิทธิ์ 5 รอบเหมือนเดิม

รอบที่ 1 Portfolio

 • กำหนดการระหว่างวันที่ 2 ธันวาคม 2562 – วันที่ 16 ธันวาคม 2562
 • กลุ่มนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
 • ใช้เกรด / Portfolio / สอบสัมภาษณ์ / คุณสมบัติพิเศษ
 • ประกาศผล 30 มกราคม 2563
 • ยืนยันสิทธิ์ 30-31 มกราคม 2563
 • สัมภาษณ์ มหาวิทยาลัยกำหนด
 • สละสิทธิ์ 1-2 กุมภาพันธ์ 2563

รอบที่ 2 โควตา

 • กำหนดการระหว่างวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 – วันที่ 23 มีนาคม 2563
 • กลุ่มนักเรียนจากโควตาพื้นที่ เครือข่าย โครงการพิเศษ
 • คะแนนที่ใช้ GAT PAT / 9 วิชาสามัญ / เกรด /คุณสมบัติพิเศษ
 • ประกาศผล 22 เมษายน 2563
 • ยืนยันสิทธิ์ 22-23 เมษายน 2563
 • สัมภาษณ์ มหาวิทยาลัยกำหนด
 • สละสิทธิ์ 24-25 เมษายน 2563

รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน

 • กำหนดการระหว่างวันที่ 17 เมษายน 2563 – วันที่ 27 เมษายน 2563
 • กลุ่มนักเรียนทั่วไป โครงการ กสพท โครงการอื่นๆ
 • คะแนนที่ใช้ GAT PAT / 9 วิชาสามัญ / วิชาเฉพาะแพทย์
 • ประกาศผล 8 พฤษภาคม 2563
 • ยืนยันสิทธิ์ ในวันสอบสัมภาษณ์
 • สัมภาษณ์ 11-15 พฤษภาคม 2563
 • สละสิทธิ์ 17-18 พฤษภาคม 2563

รอบที่ 4 แอดมิชชัน

 • กำหนดการระหว่างวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 – วันที่ 20 พฤษภาคม 2563
 • กลุ่มนักเรียนทั่วไป โครงการ กสพท โครงการอื่นๆ
 • คะแนนที่ใช้ เกรด / O-net / GAT PAT / วิชาเฉพาะแพทย์
 • ประกาศผล 29 พฤษภาคม 2563
 • ยืนยันสิทธิ์ ในวันสอบสัมภาษณ์
 • สัมภาษณ์ 1-5 มิถุนายน 2563
 • สละสิทธิ์ 7-8 มิถุนายน 2563

รอบที่ 5 รับตรงอิสระ

 • กำหนดการระหว่างวันที่ 9 มิถุนายน 2563 – วันที่ 30 มิถุนายน 2563
 • กลุ่มนักเรียนทั่วไป ที่ยังไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษา
 • คะแนนที่ใช้ เกรด / O-net / GAT PAT
 • ประกาศผล มหาวิทยาลัยกำหนด
 • ยืนยันสิทธิ์ มหาวิทยาลัยกำหนด
 • สัมภาษณ์ มหาวิทยาลัยกำหนด
 • สละสิทธิ์ มหาวิทยาลัยกำหนด

** ระบบ TCAS63 ในรอบที่ 1 Portfolio, รอบที่ 2 โควตา และรอบที่ 5 รับตรงอิสระ น้อง ๆ อย่าลืมทำการลงทะเบียนสมัครผ่านทางเว็บไซต์ http://mytcas.com/ เสียก่อน ถึงจะสามารถสมัครคัดเลือกกับทางมหาวิทยาลัยได้นะคะ


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ที่มาข้อมูลจาก admissionpremium.com, cupt.net


แท็ก: CAMPUS , , , , , , , , ,

RELATED

มูลนิธิเด็กโสสะฯ ร่วมกับ เคป & แคนทารี โฮเทลส์ สร้างประสบการณ์เรียนรู้นอกห้องเรียน ให้เด็กๆ ได้เติบโตอย่างมีคุณภาพ และมีความสุข

มูลนิธิเด็กโสสะฯ ร่วมกับ เคป & แคนทารี โฮเทลส์ สร้างประสบการณ์เรียนรู้นอกห้องเรียน ให้เด็กๆ ได้เติบโตอย่างมีคุณภาพ และมีความสุข

ประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียนเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เด็กและเยาวชน เกิดทักษะความเข้าใจต่อชีวิตตนเอง สิ่งแวดล้อม และสังคม เสริมพัฒนาการทั้งร่างกายและจิตใจ สามารถต่อยอดสู่ความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งถือเป็นประโยชน์หลักที่สำคัญที่เด็กๆ ควรได้รับ การทัศนศึกษา หรือการศึกษานอกห้องเรียน สามารถพัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้ของเด็กๆ ได้เป็นอย่างดี เพราะเป็นการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง ช่วยเปิดโลกทัศน์ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ วัตถุสิ่งของ…

BestKru ถูกเลือกเป็นบริษัทเรียนออนไลน์ชั้นนำของไทย

BestKru ถูกเลือกเป็นบริษัทเรียนออนไลน์ชั้นนำของไทย

บริษัท BestKru เป็นบริษัทประเภท marketplace ติวเตอร์ในไทยที่ถูกเลือกให้เป็นหนึ่งใน บริษัทเรียนออนไลน์ชั้นนำในประเทศไทย โดยเว็บไซต์ BestStartup.Asia บริษัทที่อยู่ในรายชื่อทั้งหมดได้รับการคัดเลือกจากแหล่งที่เชื่อถือได้หลายแห่งจากการแสดงผลงานที่โดดเด่นในด้านความคิดสร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์ ประวัติการเติบโต การจัดการ และประโยชน์ต่อสังคมของบริษัทนั้นๆ BestKru รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ถูกคัดเลือกครั้งนี้และขอแสดงความยินดีกับเว็บไซต์อื่นๆที่ถูกคัดเลือกในรายการนี้ด้วย…

หลักสูตร “Double Degree” เรียนต่อ ป.โท การจัดการ ไทย-ฝรั่งเศส ปริญญา 2 ใบ ใน 1.7 ปี

หลักสูตร “Double Degree” เรียนต่อ ป.โท การจัดการ ไทย-ฝรั่งเศส ปริญญา 2 ใบ ใน 1.7 ปี

ไฮไลท์เด่น CMMU หลักสูตร 2 ปริญญา” หรือ “Double Degree” เรียนต่อ ป.โท การจัดการ ไทย-ฝรั่งเศส ในระยะเพียง 1.7 ปี

ทปอ. เร่งเอาผิดมือแฮกเกอร์ ยืนยันไม่กระทบ TCAS65

ทปอ. เร่งเอาผิดมือแฮกเกอร์ ยืนยันไม่กระทบ TCAS65

ปรากฏข้อมูลข่าวสาร การประกาศจำหน่ายข้อมูลในอินเตอร์เน็ตจำนวน 23,000 รายการ อ้างเป็นข้อมูล TCAS

10 สาขายอดฮิต จบไปทำงานอะไร ตอบโจทย์สายวิทย์-สายศิลป์ เตรียมพร้อมก่อน TCAS 65

10 สาขายอดฮิต จบไปทำงานอะไร ตอบโจทย์สายวิทย์-สายศิลป์ เตรียมพร้อมก่อน TCAS 65

10 หลักสูตรน่าสนใจ สาขายอดฮิต ในสถาบัน สจล. ตอบโจทย์เด็กสายวิทย์-สายศิลป์ ตัวช่วยตัดสินใจก่อนสมัคร TCAS 2565

เปิดโผ 5 สาขาวิชาสาย Tech รับกระแส Metaverse เรียนต่อนอกโอกาสโตไกลสู่ Global Talent

เปิดโผ 5 สาขาวิชาสาย Tech รับกระแส Metaverse เรียนต่อนอกโอกาสโตไกลสู่ Global Talent

เปิดโผคณะสาย Tech จากมหาวิทยาลัยชั้นนำอเมริกา-สหราชอาณาจักร รับกระแส Metaverse เพิ่มโอกาสเยาวชนก้าวสู่ Global Talent ตอบโจทย์ความต้องการบุคลากรด้าน AR, VR

4 นโยบายการศึกษา ในต่างประเทศ แก้ปัญหาลดช่องว่างการเรียนรู้ของเด็กในช่วงโควิด

4 นโยบายการศึกษา ในต่างประเทศ แก้ปัญหาลดช่องว่างการเรียนรู้ของเด็กในช่วงโควิด

ตามไปดู 4 นโยบายการศึกษา ในต่างประเทศ ที่ใช้รับมือปัญหาช่วงโควิด-19 มีแนวทางรับมือเพื่อลดช่องว่างการเรียนรู้ให้เด็กๆ อย่างไรบ้าง

5 หลักสูตร การเรียนยอดฮิต ปี 2564 เด็กไทยเลือกเรียนอะไร?

5 หลักสูตร การเรียนยอดฮิต ปี 2564 เด็กไทยเลือกเรียนอะไร?

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เผยข้อมูลการรับสมัครนักศึกษา Dek64 พบ 5 หลักสูตรที่นักศึกษาไทยให้ความสนใจเพิ่มมากขึ้น

กัมพูชาแจก ‘ชุดอุปกรณ์เรียนที่บ้าน’ 7 แสนกว่าชุด ช่วยเด็กช่วงโควิด-19

กัมพูชาแจก ‘ชุดอุปกรณ์เรียนที่บ้าน’ 7 แสนกว่าชุด ช่วยเด็กช่วงโควิด-19

กัมพูชาประกาศแจกชุดอุปกรณ์การเรียนที่บ้านกว่า 7 แสนชุด เพื่อช่วยเหลือเด็กที่ได้รับผลกระทบจากโควิด

X