dek63 Portfolio TCAS TCAS63 การศึกษา รับตรงอิสระ รับสมัคร TCAS63 รับโควตา แอดมิชชัน

Update!! กำหนดการรับสมัคร TCAS63 สำหรับน้องๆ Dek63

ถึงเวลาแล้ว สำหรับน้องๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่จะเลื่อนขั้นเข้าสู่ช่วงการเข้ามหาวิทยาลัย ปีหนึ่งผ่านไปไวมาก ดังนั้นน้องๆ ต้องเตรียมตัวฟิตสมองกันตั้งแต่ตอนนี้ และคอยอัพเดทข่าวสารการศึกษา โดยเฉพาะการรับสมัครในระบบ TCAS กันก่อน ว่ากำหนดการ ส่ง Portfolio โควตา รับตรง แอดมิชชันเมื่อไร? วันนี้มาติดตามกัน

Update!! กำหนดการรับสมัคร
TCAS63 สำหรับน้องๆ Dek63

สำหรับการรับสมัครเลือก TCAS63 ยังคงใช้ระบบการคัดเลือกแบบ TCAS62 ที่มีการรับสมัคร 5 รอบ และมียืนยันสิทธิ์ 5 รอบเหมือนเดิม

รอบที่ 1 Portfolio

 • กำหนดการระหว่างวันที่ 2 ธันวาคม 2562 – วันที่ 16 ธันวาคม 2562
 • กลุ่มนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
 • ใช้เกรด / Portfolio / สอบสัมภาษณ์ / คุณสมบัติพิเศษ
 • ประกาศผล 30 มกราคม 2563
 • ยืนยันสิทธิ์ 30-31 มกราคม 2563
 • สัมภาษณ์ มหาวิทยาลัยกำหนด
 • สละสิทธิ์ 1-2 กุมภาพันธ์ 2563

รอบที่ 2 โควตา

 • กำหนดการระหว่างวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 – วันที่ 23 มีนาคม 2563
 • กลุ่มนักเรียนจากโควตาพื้นที่ เครือข่าย โครงการพิเศษ
 • คะแนนที่ใช้ GAT PAT / 9 วิชาสามัญ / เกรด /คุณสมบัติพิเศษ
 • ประกาศผล 22 เมษายน 2563
 • ยืนยันสิทธิ์ 22-23 เมษายน 2563
 • สัมภาษณ์ มหาวิทยาลัยกำหนด
 • สละสิทธิ์ 24-25 เมษายน 2563

รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน

 • กำหนดการระหว่างวันที่ 17 เมษายน 2563 – วันที่ 27 เมษายน 2563
 • กลุ่มนักเรียนทั่วไป โครงการ กสพท โครงการอื่นๆ
 • คะแนนที่ใช้ GAT PAT / 9 วิชาสามัญ / วิชาเฉพาะแพทย์
 • ประกาศผล 8 พฤษภาคม 2563
 • ยืนยันสิทธิ์ ในวันสอบสัมภาษณ์
 • สัมภาษณ์ 11-15 พฤษภาคม 2563
 • สละสิทธิ์ 17-18 พฤษภาคม 2563

รอบที่ 4 แอดมิชชัน

 • กำหนดการระหว่างวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 – วันที่ 20 พฤษภาคม 2563
 • กลุ่มนักเรียนทั่วไป โครงการ กสพท โครงการอื่นๆ
 • คะแนนที่ใช้ เกรด / O-net / GAT PAT / วิชาเฉพาะแพทย์
 • ประกาศผล 29 พฤษภาคม 2563
 • ยืนยันสิทธิ์ ในวันสอบสัมภาษณ์
 • สัมภาษณ์ 1-5 มิถุนายน 2563
 • สละสิทธิ์ 7-8 มิถุนายน 2563

รอบที่ 5 รับตรงอิสระ

 • กำหนดการระหว่างวันที่ 9 มิถุนายน 2563 – วันที่ 30 มิถุนายน 2563
 • กลุ่มนักเรียนทั่วไป ที่ยังไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษา
 • คะแนนที่ใช้ เกรด / O-net / GAT PAT
 • ประกาศผล มหาวิทยาลัยกำหนด
 • ยืนยันสิทธิ์ มหาวิทยาลัยกำหนด
 • สัมภาษณ์ มหาวิทยาลัยกำหนด
 • สละสิทธิ์ มหาวิทยาลัยกำหนด

** ระบบ TCAS63 ในรอบที่ 1 Portfolio, รอบที่ 2 โควตา และรอบที่ 5 รับตรงอิสระ น้อง ๆ อย่าลืมทำการลงทะเบียนสมัครผ่านทางเว็บไซต์ http://mytcas.com/ เสียก่อน ถึงจะสามารถสมัครคัดเลือกกับทางมหาวิทยาลัยได้นะคะ


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ที่มาข้อมูลจาก admissionpremium.com, cupt.net

RELATED

สจล. เปิดรับ TCAS64 รอบแอดมิชชัน

สจล. เปิดรับ TCAS64 รอบแอดมิชชัน

(สจล.) เปิดรับสมัคร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ในรอบการรับสมัครสอบ TCAS64 รอบที่ 3 แอดมิชชัน (Admission) ประจำปีการศึกษา 2564

รู้จัก “นักอัลตราซาวด์ทางการแพทย์” หลักสูตรการเรียนใหม่แห่งแรกของไทย

รู้จัก “นักอัลตราซาวด์ทางการแพทย์” หลักสูตรการเรียนใหม่แห่งแรกของไทย

อัลตราซาวด์ทางการแพทย์ ถือเป็นสาขาวิชาชีพที่กำลังจะเกิดขึ้นใหม่ และถ้ามีมากขึ้นก็จะสามารถช่วยแพทย์ได้มากขึ้น ดังนั้นจึงเป็นที่ต้องการของตลาดอย่างแน่นอน

เปิดบ้านการเรียนรู้แบบออนไลน์ “CMMU Open House Live 2021” แนวทางศึกษาต่อ ป.โท ป.เอก

เปิดบ้านการเรียนรู้แบบออนไลน์ “CMMU Open House Live 2021” แนวทางศึกษาต่อ ป.โท ป.เอก

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ชวนผู้สนใจร่วมกิจกรรมเปิดบ้านการเรียนรู้แบบออนไลน์ เต็มรูปแบบ ในงาน “CMMU Open House Live 2021”

สจล. ยกเลิกสอบข้อเขียน TCAS รอบ 2 ลดเสี่ยงโควิด พร้อมจัดสัมภาษณ์ออนไลน์แทน

สจล. ยกเลิกสอบข้อเขียน TCAS รอบ 2 ลดเสี่ยงโควิด พร้อมจัดสัมภาษณ์ออนไลน์แทน

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประกาศ “ยกเลิกการสอบข้อเขียน TCAS รอบ 2” ลดเสี่ยงแพร่กระจายไวรัสโควิด-19

ปฏิรูปยกเซต! จีนห้าม รร.จัดอันดับคะแนนสอบ-คุมปริมาณการบ้าน

ปฏิรูปยกเซต! จีนห้าม รร.จัดอันดับคะแนนสอบ-คุมปริมาณการบ้าน

จีนสั่งห้ามโรงเรียนระดับประถมและมัธยมศึกษาตอนต้น เปิดเผยคะแนนสอบและการจัดอันดับคะแนนของนักเรียน มุ่งแก้ปัญหาการยึดติดกับคะแนนสอบ อัตราการสมัครเรียน วุฒิการศึกษา

สจล. เปิดหลักสูตร ป.ตรี “เกษตรนวัตกร” ควบสองปริญญา เกษตรยุคใหม่ที่แรกในไทย

สจล. เปิดหลักสูตร ป.ตรี “เกษตรนวัตกร” ควบสองปริญญา เกษตรยุคใหม่ที่แรกในไทย

เรียนเกษตรยุคใหม่ที่แรกในไทย สจล. เปิดหลักสูตร ป.ตรี ควบสองปริญญา “เกษตรนวัตกร” สมัครออนไลน์ TCAS รอบโควตา

มอบโอกาสทางการศึกษา “มูลนิธิดำรงชัยธรรม” รับสมัครนักเรียนทุน รุ่นที่ 20/2564

มอบโอกาสทางการศึกษา “มูลนิธิดำรงชัยธรรม” รับสมัครนักเรียนทุน รุ่นที่ 20/2564

เป็นระยะกว่า 22 ปีที่ “มูลนิธิดำรงชัยธรรม” ได้มอบโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนไทย ภายใต้โครงการ “ทุนสร้างคน สร้างบัณฑิต” ตามเจตนารมณ์ของคุณไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาด้วยการมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องครบวงจรจนจบปริญญาตรีให้กับเยาวชนไทย ที่ตั้งใจเรียน มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา โดยมูลนิธิดำรงชัยธรรมเล็งเห็นความสำคัญในการให้โอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียมกันของเยาวชนมาโดยตลอด…

บุ๋ม ปนัดดา เป็นปลื้ม น้องอันดา ลูกสาว ผลการเรียนเกรด 4 ทุกวิชา

บุ๋ม ปนัดดา เป็นปลื้ม น้องอันดา ลูกสาว ผลการเรียนเกรด 4 ทุกวิชา

บุ๋ม-ปนัดดา วงศ์ผู้ดี ภูมิใจในตัว น้องอันดา ลูกสาวคนเก่ง ที่สามารถคว้าเกรด 4 ในการเรียนเทอมนี้มาได้ทุกวิชา

ปฏิทิน TCAS64 | 4 รอบ เริ่ม 5 ม.ค. – 15 มิ.ย. 2564

ปฏิทิน TCAS64 | 4 รอบ เริ่ม 5 ม.ค. – 15 มิ.ย. 2564

TCAS64 มีอะไรบ้างแต่ละรอบ ปฏิทินการรับสมัครและคัดเลือกเรียนต่อมหาลัย รอบ Portfolio, รอบ Quota,รอบ Admission1&2 และรอบ Direct Admission