คําศัพท์ภาษาอังกฤษ ประโยคขอลาหยุด ประโยคขอลาหยุดภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียว ภาษาอังกฤษน่ารู้ ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ลาคลอด ภาษาอังกฤษ ลาบวช ภาษาอังกฤษ ลาหยุดภาษาอังกฤษ ลาแต่งงาน ภาษาอังกฤษ ลาไปรับราชการทหาร ภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเอง

ประโยคขอลาหยุดในภาษาอังกฤษ พูดอย่างไรได้บ้าง

ประโยคขอลาหยุดในภาษาอังกฤษ พูดอย่างไรได้บ้าง แบบสุภาพและแจ้งเหตุผลที่เหมาะสม

Home / CAMPUS / ประโยคขอลาหยุดในภาษาอังกฤษ พูดอย่างไรได้บ้าง
  • อาการเจ็บป่วย ทำให้ไปเรียน/ทำงานไม่ไหว หรือมีธุระจำเป็นที่จะต้องขอลาหยุด เกิดได้กับทุกคนเป็นเรื่องปกติ แนะนำประโยคพูดที่ด้วยประโยคที่สุภาพและแจ้งเหตุผลที่เหมาะสม ลองเลือกนำไปใช้ดูนะคะ

ประโยคขอลาหยุด ในภาษาอังกฤษ

I’m very much regret to inform you that Ican not come to (work or Study) due to a doctor appointment.

  • ฉันรู้สึกเสียใจมากที่ไม่สามารถไป (ทำงาน/เรียน) ได้เนื่องจากฉันมีนัดพบแพทย์

Please forgive me for being unable to go to (work or Study) today, I think I’m coming down with the flu.

  • ต้องขอโทษค่ะ ที่ไม่สามารถไป (ทำงาน/เรียน) ได้ในวันนี้ ฉันรู้สึกเป็นไข้หหวัด

I can’t stop coughing and I don’t want to spread the inflection to others therefore I call in sick.

  • ฉันไอไม่หยุดเลยและไม่อยากให้คนอื่นติดเชื้อ จึงโทรมาขออนุญาตลาป่วย

I’ll be on funeral leave from…(date)…to…(date)…IF somethingurgent comes up, you can reach me on my cell phone.

  • ฉันจะลากิจเพื่อไปงานศพในวันที่…ถึง…ถ้าหากมีเรื่องเร่งด่วนอะไร คุณสามารถติดต่อฉันได้ทางมือถือ

Please allow me to take a day off, I have to attend my son’s school play ;however, I will be in touch with the office on a regular basis.

  • ได้โปรดอนุญาตให้ฉันหยุดงาน 1 วัน ฉันต้องไปงานแสดงของโรงเรียนของลูกชาย แต่ฉันจะติดต่อกับทางสำนักงานเป็นระยะ

คำศัพท์เกี่ยวกับการลางาน

-Leave : การลางาน

-Take a day off : หยุดงาน

-Call in sick : โทรลาป่วย

-Leave application form : ใบลา

-On leave : อยู่ในช่วงลางาน

-Annual Leave : ลาพักผ่อนประจำปี

-Ordination Leave : ลาบวช

-Paternity Leave : ลาเพื่อดูแลบุตร

-Sick Leave : ลาป่วย

-Personal Leave : ลากิจ

-Vacation Leave : ลาพักร้อน

-Marriage Leave : ลาแต่งงาน

-Maternity Leave : ลาคลอด

-Bereavement Leave : ลาหยุดเมื่อคนใกล้ชิดเสียชีวิต

-Military service Leave : ลาไปรับราชการทหาร