Metaverse การศึกษา สาขาน่าเรียน เทคโนโลยี เรียนต่อต่างประเทศ

เปิดโผ 5 สาขาวิชาสาย Tech รับกระแส Metaverse เรียนต่อนอกโอกาสโตไกลสู่ Global Talent

คัดลอก URL แล้ว
  • “คริมสัน เอ็ดดูเคชั่น” เปิดโผคณะสาย Tech จากมหาวิทยาลัยชั้นนำอเมริกา-สหราชอาณาจักร รับกระแส Metaverse ชี้การเรียนต่อ Top U เพิ่มโอกาสเยาวชนก้าวสู่ Global Talent ตอบโจทย์ความต้องการบุคลากรด้าน AR, VR และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องทั่วโลกโตแรงต่อเนื่อง
  • ชู Crimson App แพลตฟอร์มออนไลน์เสริมฟีเจอร์ AI Matching จับคู่นักเรียน-เมนเทอร์ เร่งพัฒนาทักษะก่อนสอบเข้า สร้างโอกาสติด ม.ดัง Oxford-Cambridge-กลุ่ม Ivy League

นางสาวอรนุช โรจน์สุวณิชกร ผู้จัดการประจำประเทศไทย บริษัท คริมสัน เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ที่ปรึกษาด้านการเตรียมความพร้อมและสมัครเข้าศึกษามหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก (Admissions Consulting) เปิดเผยว่า หลังกระแส Metaverse ได้รับการพูดถึงเป็นวงกว้างทำให้ Tech Company และอุตสาหกรรมต่างๆ ประกาศวางแผนการดำเนินงานให้สอดรับกับกระแสแห่งอนาคต ตลาดแรงงานจึงต้องการบุคลากรที่มีทักษะด้านเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง (Augmented Reality) หรือ AR และเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน (Virtual Reality) หรือ VR เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมที่สามารถใช้ใน Metaverse ได้ การศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยจึงมีแนวโน้มปรับตัวตามความต้องการของตลาดแรงงาน ทำให้สาขาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี เช่น วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง

“สถาบันการศึกษาชั้นนำระดับโลกโดยเฉพาะในอเมริกาและสหราชอาณาจักรอาจมีการปรับและพัฒนาหลักสูตรหรือรายวิชาด้านเทคโนโลยีต่างๆ ให้มีความสอดคล้องกับความก้าวหน้าและการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ ตามกระแสโลก เช่น Metaverse ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนก้าวสู่การเป็น Global Talent มีโอกาสได้ร่วมงานกับ Tech Company ชื่อดังและอุตสาหกรรมต่างๆ ทั่วโลกที่กำลังต้องการบุคลากรกลุ่มนี้ ทั้งยังเป็นการขับเคลื่อน Technology Ecosystem ของโลกให้ก้าวล้ำเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในโลกอนาคต” นางสาวอรนุช กล่าว

ทั้งนี้ คริมสัน เอ็ดดูเคชั่น ประเทศไทย คาดการณ์สาขาวิชาที่มีแนวโน้มได้รับความสนใจจากผู้ที่ต้องการศึกษาต่อด้านเทคโนโลยีในมหาวิทยาลัยชั้นนำในอเมริกาและสหราชอาณาจักรมากที่สุด 5 สาขาวิชา ได้แก่

1.ด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineering)

ศึกษาเกี่ยวกับการเขียนโค้ดระดับสูงเพื่อพัฒนาโปรแกรมหรือแอปพลิเคชัน

2.ด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science)

ศึกษาการวิเคราะห์ข้อมูลและคิดค้นโซลูชันที่สามารถช่วยแก้ปัญหาหรือพัฒนาธุรกิจได้

3.ด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cybersecurity)

เน้นป้องกันการคุกคามระบบซอฟต์แวร์ เครือข่ายหรือศูนย์ข้อมูลตามองค์กรต่างๆ ซึ่งสถาบันชั้นนำระดับโลกที่โดดเด่นในสาขาเหล่านี้ อาทิ Massachusetts Institute of Technology (MIT), Carnegie Mellon University, Stanford University และ University of California, Berkeley

4.ด้านออกแบบเกม (Game Design)

ศึกษาการใช้ภาษาโปรแกรม ซอฟต์แวร์ และโปรแกรม 3D Modeling โดยมีสถาบันระดับโลกที่เปิดสอนหลักสูตรนี้ เช่น University of Southern California (USC), New York University และ Worcester Polytechnic Institute

5.ด้านแอนิเมชัน (Animation)

เน้นให้ผู้เรียนมีทักษะในการวาด ออกแบบตัวละคร เล่าเรื่อง และสามารถออกแบบภาพ 2D และ 3D ได้ ซึ่งจะเปิดสอนในสถาบันชั้นนำอย่าง California Institute of the Arts (CalArts) และ Bournemouth University

นางสาวอรนุช กล่าวอีกว่า นักเรียนหรือผู้ปกครองที่มีความสนใจให้บุตรหลานเข้าศึกษาหลักสูตรด้านเทคโนโลยีในสถาบันชั้นนำระดับโลก จะต้องมีการเตรียมความพร้อมอย่างรอบด้านให้ผู้เรียนมีคุณสมบัติสอดคล้องกับสาขาวิชาและสถาบันการศึกษาที่สนใจ ทั้งผลการศึกษา การทดสอบวัดระดับภาษา การเข้าร่วมกิจกรรม การเขียนเรียงความ (Statement of Purpose) ไปจนถึงการเขียนนำเสนอประวัติเพื่อประกอบการพิจารณาการคัดเลือก ซึ่งอาจต้องปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญที่สำเร็จการศึกษาในสถาบันชั้นนำต่างๆ ในการให้คำแนะนำ พัฒนาทักษะ และวางแผนเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนมีโอกาสเข้าถึงเป้าหมายทางการศึกษาได้ดียิ่งขึ้น

คริมสัน เอ็ดดูเคชั่น ในฐานะผู้เชี่ยวชาญการเตรียมความพร้อมสมัครมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก อย่าง Oxford, Cambridge และกลุ่ม Ivy League จึงได้พัฒนา “Crimson App” แพลตฟอร์มด้านการศึกษาที่ใช้เทคโนโลยี AI Matching ผสานการทำงานระหว่างฐานข้อมูล (Database) และอัลกอริทึ่ม เข้ามาช่วยจับคู่ระหว่างนักเรียนกับที่ปรึกษา เมนเทอร์ หรือติวเตอร์ ที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลกกว่า 3,000 คน ร่วมเป็นโค้ชพัฒนาทักษะและเตรียมความพร้อมในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยระดับโลก โดยจะอิงข้อมูลเชิงจิตวิทยา (Psychometric) อาทิ บุคลิกภาพ ประสบการณ์ ความสนใจ ตลอดจนวัฒนธรรมของนักเรียน เข้ามาช่วยประกอบการวิเคราะห์ก่อนจับคู่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอน และสร้างโอกาสความสำเร็จให้มากที่สุด


แท็ก: CAMPUS , , , , ,
WRITER

RELATED

ปุ่ม F1 ถึง F12 คีย์ลัดพื้นฐาน ที่อาจยังไม่ค่อยรู้กัน ว่าช่วยให้ทำงานได้ง่ายขึ้น

ปุ่ม F1 ถึง F12 คีย์ลัดพื้นฐาน ที่อาจยังไม่ค่อยรู้กัน ว่าช่วยให้ทำงานได้ง่ายขึ้น

"สัมผัสความรู้สึกแบบมือโปรฯ นั่งทำงาน เรียนรู้การใช้งานปุ่มต่างๆ บนคีย์บอร์ดอย่างมีประสิทธิภาพ "ปุ่ม F1 ถึง F12" มีฟังก์ชั่นที่เป็นประโยชน์อย่างไรบ้าง

10 สาขายอดฮิต จบไปทำงานอะไร ตอบโจทย์สายวิทย์-สายศิลป์ เตรียมพร้อมก่อน TCAS 65

10 สาขายอดฮิต จบไปทำงานอะไร ตอบโจทย์สายวิทย์-สายศิลป์ เตรียมพร้อมก่อน TCAS 65

10 หลักสูตรน่าสนใจ สาขายอดฮิต ในสถาบัน สจล. ตอบโจทย์เด็กสายวิทย์-สายศิลป์ ตัวช่วยตัดสินใจก่อนสมัคร TCAS 2565

ราชบัณฑิตยสภา บัญญัติคำศัพท์ Metaverse เป็นภาษาไทย

ราชบัณฑิตยสภา บัญญัติคำศัพท์ Metaverse เป็นภาษาไทย

คณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์นิเทศศาสตร์ร่วมสมัย ราชบัณฑิตยสภา มีมติบัญญัติคำว่า Metaverse ว่า "จักรวาลนฤมิต"

คนวัยทำงานในเอเชียแปซิฟิกกว่า 88% เชื่อมั่นหุ่นยนต์ช่วยเรื่องการงาน ได้ดีกว่ามนุษย์

คนวัยทำงานในเอเชียแปซิฟิกกว่า 88% เชื่อมั่นหุ่นยนต์ช่วยเรื่องการงาน ได้ดีกว่ามนุษย์

หลังจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ผู้คนหันมาใช้หุ่นยนต์ช่วยทำงานมากขึ้นส่งผลให้คนวัยทำงานรู้สึกโดดเดี่ยว ควบคุมการใช้ชีวิตของตัวเองไม่ได้

4 นโยบายการศึกษา ในต่างประเทศ แก้ปัญหาลดช่องว่างการเรียนรู้ของเด็กในช่วงโควิด

4 นโยบายการศึกษา ในต่างประเทศ แก้ปัญหาลดช่องว่างการเรียนรู้ของเด็กในช่วงโควิด

ตามไปดู 4 นโยบายการศึกษา ในต่างประเทศ ที่ใช้รับมือปัญหาช่วงโควิด-19 มีแนวทางรับมือเพื่อลดช่องว่างการเรียนรู้ให้เด็กๆ อย่างไรบ้าง

Facebook สู่ Meta – โลกดิจิตัลแห่งใหม่ – #03 : ความท้าทายสู่โลกเสมือน

Facebook สู่ Meta – โลกดิจิตัลแห่งใหม่ – #03 : ความท้าทายสู่โลกเสมือน

การนำพาคนเข้าสู่โลกเสมือน ดูจะไม่ง่ายเหมือนการที่คนเข้าใช้งาน Facebook และนั่นคือความท้าทายที่ต้องเจอ

Facebook สู่ Meta – โลกดิจิตัลแห่งใหม่ – #02 : พื้นที่เสมือนจริงแต่ทุกสิ่งไม่ฟรีเสมอไป

Facebook สู่ Meta – โลกดิจิตัลแห่งใหม่ – #02 : พื้นที่เสมือนจริงแต่ทุกสิ่งไม่ฟรีเสมอไป

การลงทุนมีความเสี่ยง การสร้างโลกเสมือนจริงก็เช่นกัน แต่นั่นเมื่อประเมินแล้วคุ้มค่าจากสินทรัพย์ในโลกเสมือนจริง

Facebook สู่ Meta – โลกดิจิตัลแห่งใหม่ – #01 : ความทะเยอทะยานของมาร์ค

Facebook สู่ Meta – โลกดิจิตัลแห่งใหม่ – #01 : ความทะเยอทะยานของมาร์ค

การเปลี่ยนแปลงสู่ Meta และ Metaverse ของมาร์ค ไม่ได้เป็นไอเดียที่เพิ่งเกิด...

ก้าวสู่ปีที่ 4 ของ T3 Technology พร้อมเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีในไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ก้าวสู่ปีที่ 4 ของ T3 Technology พร้อมเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีในไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

T3 Technology ก่อตั้งขึ้นในปี 2018 และครบรอบ 3 ปีในเดือนกันยายนที่ผ่านมา โดยมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีในตลาดโทรคมนาคม และเป็นผู้ริเริ่มในตลาดผู้บริโภค T3 Technology เป็นพันธมิตรที่มีเทคโนโลยีสูง นับตั้งแต่ก่อตั้ง T3 Technology…

X