Metaverse การศึกษา สาขาน่าเรียน เทคโนโลยี เรียนต่อต่างประเทศ

เปิดโผ 5 สาขาวิชาสาย Tech รับกระแส Metaverse เรียนต่อนอกโอกาสโตไกลสู่ Global Talent

เปิดโผคณะสาย Tech จากมหาวิทยาลัยชั้นนำอเมริกา-สหราชอาณาจักร รับกระแส Metaverse เพิ่มโอกาสเยาวชนก้าวสู่ Global Talent ตอบโจทย์ความต้องการบุคลากรด้าน AR, VR

Home / CAMPUS / เปิดโผ 5 สาขาวิชาสาย Tech รับกระแส Metaverse เรียนต่อนอกโอกาสโตไกลสู่ Global Talent
  • “คริมสัน เอ็ดดูเคชั่น” เปิดโผคณะสาย Tech จากมหาวิทยาลัยชั้นนำอเมริกา-สหราชอาณาจักร รับกระแส Metaverse ชี้การเรียนต่อ Top U เพิ่มโอกาสเยาวชนก้าวสู่ Global Talent ตอบโจทย์ความต้องการบุคลากรด้าน AR, VR และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องทั่วโลกโตแรงต่อเนื่อง
  • ชู Crimson App แพลตฟอร์มออนไลน์เสริมฟีเจอร์ AI Matching จับคู่นักเรียน-เมนเทอร์ เร่งพัฒนาทักษะก่อนสอบเข้า สร้างโอกาสติด ม.ดัง Oxford-Cambridge-กลุ่ม Ivy League

นางสาวอรนุช โรจน์สุวณิชกร ผู้จัดการประจำประเทศไทย บริษัท คริมสัน เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ที่ปรึกษาด้านการเตรียมความพร้อมและสมัครเข้าศึกษามหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก (Admissions Consulting) เปิดเผยว่า หลังกระแส Metaverse ได้รับการพูดถึงเป็นวงกว้างทำให้ Tech Company และอุตสาหกรรมต่างๆ ประกาศวางแผนการดำเนินงานให้สอดรับกับกระแสแห่งอนาคต ตลาดแรงงานจึงต้องการบุคลากรที่มีทักษะด้านเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง (Augmented Reality) หรือ AR และเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน (Virtual Reality) หรือ VR เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมที่สามารถใช้ใน Metaverse ได้ การศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยจึงมีแนวโน้มปรับตัวตามความต้องการของตลาดแรงงาน ทำให้สาขาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี เช่น วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง

“สถาบันการศึกษาชั้นนำระดับโลกโดยเฉพาะในอเมริกาและสหราชอาณาจักรอาจมีการปรับและพัฒนาหลักสูตรหรือรายวิชาด้านเทคโนโลยีต่างๆ ให้มีความสอดคล้องกับความก้าวหน้าและการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ ตามกระแสโลก เช่น Metaverse ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนก้าวสู่การเป็น Global Talent มีโอกาสได้ร่วมงานกับ Tech Company ชื่อดังและอุตสาหกรรมต่างๆ ทั่วโลกที่กำลังต้องการบุคลากรกลุ่มนี้ ทั้งยังเป็นการขับเคลื่อน Technology Ecosystem ของโลกให้ก้าวล้ำเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในโลกอนาคต” นางสาวอรนุช กล่าว

ทั้งนี้ คริมสัน เอ็ดดูเคชั่น ประเทศไทย คาดการณ์สาขาวิชาที่มีแนวโน้มได้รับความสนใจจากผู้ที่ต้องการศึกษาต่อด้านเทคโนโลยีในมหาวิทยาลัยชั้นนำในอเมริกาและสหราชอาณาจักรมากที่สุด 5 สาขาวิชา ได้แก่

1.ด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineering)

ศึกษาเกี่ยวกับการเขียนโค้ดระดับสูงเพื่อพัฒนาโปรแกรมหรือแอปพลิเคชัน

2.ด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science)

ศึกษาการวิเคราะห์ข้อมูลและคิดค้นโซลูชันที่สามารถช่วยแก้ปัญหาหรือพัฒนาธุรกิจได้

3.ด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cybersecurity)

เน้นป้องกันการคุกคามระบบซอฟต์แวร์ เครือข่ายหรือศูนย์ข้อมูลตามองค์กรต่างๆ ซึ่งสถาบันชั้นนำระดับโลกที่โดดเด่นในสาขาเหล่านี้ อาทิ Massachusetts Institute of Technology (MIT), Carnegie Mellon University, Stanford University และ University of California, Berkeley

4.ด้านออกแบบเกม (Game Design)

ศึกษาการใช้ภาษาโปรแกรม ซอฟต์แวร์ และโปรแกรม 3D Modeling โดยมีสถาบันระดับโลกที่เปิดสอนหลักสูตรนี้ เช่น University of Southern California (USC), New York University และ Worcester Polytechnic Institute

5.ด้านแอนิเมชัน (Animation)

เน้นให้ผู้เรียนมีทักษะในการวาด ออกแบบตัวละคร เล่าเรื่อง และสามารถออกแบบภาพ 2D และ 3D ได้ ซึ่งจะเปิดสอนในสถาบันชั้นนำอย่าง California Institute of the Arts (CalArts) และ Bournemouth University

นางสาวอรนุช กล่าวอีกว่า นักเรียนหรือผู้ปกครองที่มีความสนใจให้บุตรหลานเข้าศึกษาหลักสูตรด้านเทคโนโลยีในสถาบันชั้นนำระดับโลก จะต้องมีการเตรียมความพร้อมอย่างรอบด้านให้ผู้เรียนมีคุณสมบัติสอดคล้องกับสาขาวิชาและสถาบันการศึกษาที่สนใจ ทั้งผลการศึกษา การทดสอบวัดระดับภาษา การเข้าร่วมกิจกรรม การเขียนเรียงความ (Statement of Purpose) ไปจนถึงการเขียนนำเสนอประวัติเพื่อประกอบการพิจารณาการคัดเลือก ซึ่งอาจต้องปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญที่สำเร็จการศึกษาในสถาบันชั้นนำต่างๆ ในการให้คำแนะนำ พัฒนาทักษะ และวางแผนเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนมีโอกาสเข้าถึงเป้าหมายทางการศึกษาได้ดียิ่งขึ้น

คริมสัน เอ็ดดูเคชั่น ในฐานะผู้เชี่ยวชาญการเตรียมความพร้อมสมัครมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก อย่าง Oxford, Cambridge และกลุ่ม Ivy League จึงได้พัฒนา “Crimson App” แพลตฟอร์มด้านการศึกษาที่ใช้เทคโนโลยี AI Matching ผสานการทำงานระหว่างฐานข้อมูล (Database) และอัลกอริทึ่ม เข้ามาช่วยจับคู่ระหว่างนักเรียนกับที่ปรึกษา เมนเทอร์ หรือติวเตอร์ ที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลกกว่า 3,000 คน ร่วมเป็นโค้ชพัฒนาทักษะและเตรียมความพร้อมในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยระดับโลก โดยจะอิงข้อมูลเชิงจิตวิทยา (Psychometric) อาทิ บุคลิกภาพ ประสบการณ์ ความสนใจ ตลอดจนวัฒนธรรมของนักเรียน เข้ามาช่วยประกอบการวิเคราะห์ก่อนจับคู่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอน และสร้างโอกาสความสำเร็จให้มากที่สุด