คุมกำเนิด ท้องไม่พร้อม ฝังยาคุมกำเนิด ยาคุมกำเนิด ยุติการตั้งครรภ์

การยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย คุมกำเนิดฟรี ในกลุ่มวัยรุ่น ช่วยลดปัญหาตั้งครรภ์ไม่พร้อม

กรมอนามัยร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติส่งเสริมวัยรุ่นที่อายุน้อยกว่า 20 ปี ให้สามารถเข้าถึงบริการคุมกำเนิดกึ่งถาวรด้วยการใส่ห่วงคุมกำเนิด

Home / CAMPUS / การยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย คุมกำเนิดฟรี ในกลุ่มวัยรุ่น ช่วยลดปัญหาตั้งครรภ์ไม่พร้อม

สถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงคือการเกิดที่ด้อยคุณภาพ อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการตั้งครรภ์โดยไม่มีความพร้อม โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่น โดยจากสถิติในพ.ศ.2562 พบว่า วัยรุ่นอายุ 15-19 ปี คลอดบุตรเฉลี่ยวันละ 169 คน ในขณะที่วัยรุ่นอายุต่ำกว่า 15 ปี ให้กำเนิดบุตรเฉลี่ยวันละ 6 คน ด้านจำนวนคุณแม่วัยใสพบว่าในปีเดียวกัน มีจำนวนผู้หญิงอายุต่ำกว่า 20 ปีที่ให้กำเนิดบุตรอยู่ที่ 63,831 ราย

เพื่อเป็นการแก้ไขสถานการณ์ดังกล่าว กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขจึงได้เดินหน้าขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (พ.ศ.2560-2569) อย่างต่อเนื่อง ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ในการส่งเสริมวัยรุ่นที่อายุน้อยกว่า 20 ปี ให้สามารถเข้าถึงบริการคุมกำเนิดกึ่งถาวรด้วยการใส่ห่วงคุมกำเนิดและฝังยาคุมได้ฟรีทุกกรณี ที่สถานบริการเครือข่ายของสปสช. ทั่วประเทศ

  • กลุ่มวัยรุ่น อายุต่ำกว่า 20 ปี สามารถเข้ารับบริการคุมกำเนิดกึ่งถาวรได้ฟรีทุกคน โดยจะเป็นการคุมกำเนิดด้วยวิธีใส่ห่วงคุมกำเนิดและฝังยาคุมกำเนิดใต้ผิวหนัง โดยสามารถเข้ารับการปรึกษาและรับบริการได้ฟรีที่สถานบริการเครือข่ายของสปสช. ทั่วประเทศ
  • ปรึกษาปัญหาท้องไม่พร้อมและยุติการตั้งครรภ์ด้วยการใช้ยาอย่างปลอดภัย ด้วยการรับการปรึกษาได้ที่เบอร์ 1663

นอกจากนี้ ยังสนับสนุนค่าบริการการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยให้กับสถานบริการเครือข่ายของสปสช. การดำเนินยุทธศาสตร์ดังกล่าวยังนำไปสู่การผลักดันและบังคับใช้พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 28) พ.ศ.2564 เพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้หญิงให้ได้รับบริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยได้ในระบบบริการสุขภาพอย่างทั่วถึงและครอบคลุม

นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560 – 2569) ซึ่งเป็นนโยบายที่ทางกรมอนามัยจัดทำขึ้น เพื่อหวังให้ทุกการตั้งครรภ์เป็นการตั้งครรภ์ที่เกิดจากความตั้งใจ มีการวางแผน แม่และเด็กได้รับการดูแลที่เหมาะสมทั้งก่อนและหลังคลอด

อย่างไรก็ตาม ปัญหาท้องไม่พร้อมเป็นปัญหาที่สร้างผลกระทบทั้งต่อตัวเด็ก ครอบครัว เศรษฐกิจ และสังคมในวงกว้าง จึงจำเป็นต้องได้รับการใส่ใจในการแก้ปัญหาอย่างเหมาะสมและทันท่วงที รวมทั้งต้องเป็นการแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยหนึ่งในนั้นคือการส่งเสริมให้เด็กๆ เข้าถึงเรื่องเพศศึกษาที่เหมาะสมและง่ายขึ้น โดยในปีที่ผ่านได้มีการเปิดตัวการใช้งาน Line official : Teen Club ซึ่งเป็นแหล่งที่รวบรวมข้อมูลและข่าวสารรวมถึงสิทธิประโยชน์ในการเข้ารับบริการด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ของวัยรุ่น ให้ได้ใช้งานแล้ว

X