มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มหาวิทยาลัยไทย วิทยาลัยนานาชาติจีน หลักสูตรจีน าวิทยาลัยรังสิต

5 วิทยาลัยนานาชาติจีน เปิดสอนในไทย มีสาขาอะไร ค่าเทอมเท่าไรบ้าง?

คัดลอก URL แล้ว

“จีน” ถือเป็นหนึ่งในประเทศมหาอำนาจที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจมากที่สุด แม้ว่าจะเกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 แต่ธนาคารโลกก็ยังคาดการณ์ว่าในปีนี้ GDP ของประเทศจีนจะทะยานขึ้นถึง 8.5% อีกทั้งนักเศรษฐศาสตร์หลายท่านได้ประเมินว่าในอีก 10 ปีข้างหน้า จีนจะเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจของโลกอย่างสมบูรณ์แบบ ในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมา จะมีทั้งมหาวิทยาลัยรัฐและมหาวิทยาลัยเอกชน ที่เริ่มเปิดหลักสูตรภาษาจีนเป็นจำนวนมาก เพื่อสร้างเครือข่ายจีนให้กับสถาบันและนักศึกษา บางมหาวิทยาลัยลงทุนจัดตั้งเป็น “วิทยาลัยนานาชาติจีน” แยกออกมาโดยเฉพาะ มาดูกันว่าในไทยมี วิทยาลัยนานาชาติจีน เปิดสอนที่ไหนบ้าง?

วิทยาลัยนานาชาติจีน ที่เปิดสอนในประเทศไทย พร้อมบอกค่าเทอม

พ่อแม่ผู้ปกครองหลายคนอยากให้ลูกเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีนมากขึ้น ในขณะเดียวกันอาจารย์และนักศึกษาจากประเทศจีนก็ต้องการเข้ามาสอนเข้ามาเรียนในประเทศไทยมากด้วยเช่นกัน เพราะวัฒนธรรมที่คลายคลึงกันและเป็นประเทศที่มีความสัมพันธ์มายาวนาน ในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมา จะมีทั้งมหาวิทยาลัยรัฐและมหาวิทยาลัยเอกชน ที่เริ่มเปิดหลักสูตรภาษาจีนเป็นจำนวนมาก เพื่อสร้างเครือข่ายจีนให้กับสถาบันและนักศึกษา บางมหาวิทยาลัยลงทุนจัดตั้งเป็น “วิทยาลัยนานาชาติจีน” แยกออกมาโดยเฉพาะ มุ่งเน้นไปที่การเรียนการสอนที่มีเนื้อหาและหลักสูตรเกี่ยวกับประเทศจีนโดยตรง มีอาจารย์จากประเทศจีนมาสอน มีหลักสูตรหลากหลายและเชื่อมโยงกับหลักสูตรที่เปิดสอนในประเทศจีน ซึ่งตอบโจทย์ทั้งผู้ปกครองและผู้เรียนที่ต้องการพัฒนาทักษะเพื่อเตรียมสู่ความได้เปรียบในอนาคต วันนี้เรารวบรวมมาให้ดูกันว่าที่มีไหนบ้าง

1.มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

เริ่มต้นที่ “มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ” หรือชื่อคุ้นหูคือ “เอแบค” ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยแห่งลำดับแรก ๆ ของประเทศไทยที่ได้มีการจัดตั้งสถาบันนานาชาติจีนขึ้นมา เพื่อรองรับนักศึกษาจากประเทศจีนที่เดินทางเข้ามาเรียนในประเทศ รวมถึงเพื่อรองรับความต้องการของนักศึกษาไทยที่ต้องการเรียนหลักสูตรภาษาจีนในช่วงนั้น ซึ่งปัจจุบันเปิดสอนทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ในคณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ ที่มุ่งเน้นการเรียนการสอนด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนในเชิงธุรกิจ ตลอดจนความรู้เชิงวิชาชีพ โดยค่าใช้จ่ายเฉลี่ยตลอดหลักสูตรอยู่ที่ประมาณ 500,000 บาท

2.มหาวิทยาลัยรังสิต

ต่อมา “มหาวิทยาลัยรังสิต” มุ่งเน้นการสอนในหลักสูตรด้านบริหารธุรกิจ โดยในระดับปริญญาตรี จะเปิดสอนสาขาวิชาการเงินและการลงทุน สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ โดยค่าใช้จ่ายเฉลี่ยตลอดการศึกษาจะอยู่ที่ประมาณ 600,000 บาท และในระดับปริญญาโท จะเปิดสอนในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ โดยค่าใช้จ่ายเฉลี่ยตลอดการศึกษาจะอยู่ที่ประมาณ 500,000 บาท

3.มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สำหรับ “มหาวิทยาลัยกรุงเทพ” ก็เป็นอีกหนึ่งมหาวิทยาลัยที่ได้เปิดวิทยาลัยนานาชาติจีน ในระดับปริญญาตรี มีสาขาวิชาให้เลือกเรียน 2 สาขา ได้แก่ สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อธุรกิจระหว่างประเทศ และสาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม โดยค่าใช้จ่ายเฉลี่ยตลอดการศึกษาจะอยู่ที่ประมาณ 400,000 บาท

4. มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

“มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ” ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นหลักสูตรด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน โดยเปิดสอนระดับปริญญาตรี มีทั้งหมด 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาภาษาจีน และสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน นอกจากนี้ยังเปิดสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ในสาขาวิชาการสอนภาษาจีน โดยค่าใช้จ่ายเฉลี่ยตลอดการศึกษาจะอยู่ที่ประมาณ 300,000 บาท

5. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

สุดท้าย “มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์” เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่เปิดวิทยาลัยนานาชาติจีน (China International College: CIC) มายาวนานกว่า 11 ปี เพื่อรองรับนักศึกษาที่สามารถสื่อสารภาษาจีนได้ ทั้งคนไทยและคนจีน เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมระหว่างกัน โดยจุดเด่นของ วิทยาลัยนานาชาติจีน คือ “ภาษา” มีให้เลือกเรียนแบบ Bilingual ทั้งหลักสูตรภาษาไทย-จีน และภาษาอังกฤษ-จีน ต่อมาคือเรื่อง “หลักสูตร” มีตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอก และยังครอบคลุมหลายสาขาวิชา ได้แก่ ระดับปริญญาตรี เปิดสอน สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ สาขาการจัดการการท่องเที่ยว สาขาการบัญชีการเงิน สาขาการออกแบบศิลปะ โดยค่าใช้จ่ายเฉลี่ยตลอดการศึกษาจะอยู่ที่ประมาณ 300,000-700,000 บาท ระดับปริญญาโท เปิดสอน สาขาการจัดการการศึกษา สาขาการจัดการธุรกิจ โดยค่าใช้จ่ายเฉลี่ยตลอดการศึกษาจะอยู่ที่ประมาณ 500,000 บาท และระดับปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ การจัดการการศึกษา โดยค่าใช้จ่ายเฉลี่ยตลอดการศึกษาจะอยู่ที่ประมาณ 1,200,000 บาท รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.cn-dpu.ac.cn/ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 02 954 8643

ใครที่กำลังมองหาสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรจีน ลองนำข้อมูลเหล่านี้ไปประกอบการตัดสินใจกันได้เลย


แท็ก: CAMPUS , , , , , , , , ,
WRITER

RELATED

“ทันตแพทย์นวัตกร” นิยามใหม่ของทันตแพทย์ยุคดิจิทัล สาขาน่าเรียนของ คณะทันตแพทยศาสตร์ สจล.

“ทันตแพทย์นวัตกร” นิยามใหม่ของทันตแพทย์ยุคดิจิทัล สาขาน่าเรียนของ คณะทันตแพทยศาสตร์ สจล.

6 จุดเด่นการเรียน “ทันตแพทย์นวัตกร” พลิกโฉมวงการทันตแพทย์ในศตวรรษใหม่ คณะทันตแพทยศาสตร์ สจล.

17 มหาวิทยาลัยไทย ที่มีคุณภาพด้านการสอนดีที่สุดปี 2021 จัดดันอับโดย THE

17 มหาวิทยาลัยไทย ที่มีคุณภาพด้านการสอนดีที่สุดปี 2021 จัดดันอับโดย THE

มหาวิทยาลัยไทย ที่มีคุณภาพด้านการสอนดีที่สุดปี 2021 โดย Times Higher Education หรือ THE ซึ่งเป็นการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่คุณภาพด้านการสอนที่ดีที่สุดของโลก

พาส่องห้อง LAB ม.หอการค้าไทย สัมผัสโลกแห่งการทำงานจริง สร้างสรรค์ และทันสมัย

พาส่องห้อง LAB ม.หอการค้าไทย สัมผัสโลกแห่งการทำงานจริง สร้างสรรค์ และทันสมัย

พาไปชมภาพห้อง LAB การเรียยคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จากในหนังสั้น FOLLOW YOUR DREAMS ที่มียอดชมรวมเกือบ 4 ล้านวิว

จากนักศึกษา ม. กรุงเทพ สู่เจ้าของผลงานภาพยนตร์ “DEEP โปรเจกต์ลับ หลับเป็นตาย” ที่แฟนหนังไทยต้องจับตามอง

จากนักศึกษา ม. กรุงเทพ สู่เจ้าของผลงานภาพยนตร์ “DEEP โปรเจกต์ลับ หลับเป็นตาย” ที่แฟนหนังไทยต้องจับตามอง

ภาพยนตร์ไทยเรื่องล่าสุด DEEP โปรเจ็กต์ลับ หลับเป็นตาย ผลงานของนักศึกษาไทยเรื่องนี้ได้กลายเป็นที่พูดถึงทั้งในไทยและต่างประเทศ

3 สายอาชีพมาแรง! เสี่ยงตกงานน้อยในยุคโควิด ต้องเรียนหรือฝึกทักษะอะไรบ้าง?

3 สายอาชีพมาแรง! เสี่ยงตกงานน้อยในยุคโควิด ต้องเรียนหรือฝึกทักษะอะไรบ้าง?

อาชีพทางเลือกใหม่ สายอาชีพมาแรง! ไม่ต้องกลัวตกงาน ในยุค Wellness Society มีหลักสูตรสำหรับนักศึกษา และบุคคลทั่วไป

อัปเดต! วันเปิดเทอมมหาวิทยาลัย 2564 ช่วงมิ.ย.-ส.ค. ที่ไหนเปิดวันไหน?

อัปเดต! วันเปิดเทอมมหาวิทยาลัย 2564 ช่วงมิ.ย.-ส.ค. ที่ไหนเปิดวันไหน?

ปฏิทินเปิดเทอมมหาวิทยาลัย 2564 อัปเดต! วันเปิดเทอมมหาวิทยาลัย 2564 ช่วงมิ.ย.-ส.ค. ที่ไหนเปิดวันไหน?

สจล. คว้าอันดับ 1 มหาวิทยาลัยวิจัยในไทย ทะยานอันดับ 5 ในภูมิภาคอาเซียน ด้านวิทย์-เทคโนโลยี

สจล. คว้าอันดับ 1 มหาวิทยาลัยวิจัยในไทย ทะยานอันดับ 5 ในภูมิภาคอาเซียน ด้านวิทย์-เทคโนโลยี

จากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วเอเชีย สจล. ได้รับการจัดอันดับ 1 ของมหาวิทยาลัยไทยที่โดดเด่นด้านงานวิจัย (Research) ด้วยคะแนน 26.50

6 กฎหมายการรับน้อง ที่ต้องรู้ รับน้องแบบไหนผิดกฎและต้องได้รับการลงโทษ

6 กฎหมายการรับน้อง ที่ต้องรู้ รับน้องแบบไหนผิดกฎและต้องได้รับการลงโทษ

รุ่นพี่รู้ไว้!! 6 กฎหมายการรับน้อง หากฝ่าฝืนจะถือว่าผิดกฎหมายและต้องได้รับโทษ ประเพณีการรับน้องที่ไม่ควรทำ

จุฬาฯ ขึ้น Top 100 ของโลก ด้านชื่อเสียงทางวิชาปีที่ 2 จาก QS World University Rankings 2022

จุฬาฯ ขึ้น Top 100 ของโลก ด้านชื่อเสียงทางวิชาปีที่ 2 จาก QS World University Rankings 2022

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับยกย่องเป็น 1 ใน 100 มีชื่อเสียงด้านวิชาการ (Academic Reputation) ติดต่อกันเป็นปีที่ 2 อันดับที่ 96 ของโลก