จ๊อบไทย สายงานไอที อาชีพ

5 สายงานไอที ที่มีการเปิดรับมากที่สุด สายงานที่ทั่วโลกกำลังต้องการ

สายงานไอที เป็นสายงานที่ทั่วโลกกำลังต้องการและน่าจับตามองเป็นอย่างมาก 5 สายงานไอที ที่มีการเปิดรับมากที่สุด ครึ่งปีแรกของปี 2564

Home / CAMPUS / 5 สายงานไอที ที่มีการเปิดรับมากที่สุด สายงานที่ทั่วโลกกำลังต้องการ

จ๊อบไทย (JobThai) ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มหางาน สมัครงาน และหาบุคลากรออนไลน์ เปิดเผยถึงข้อมูลการหางาน สมัครงาน จากการรวบรวมข้อมูลในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2564 โดยในที่นี่ขอเผยถึงข้อมูล 5 สายงานไอทีที่มีการเปิดรับมากที่สุด สายงานที่ทั่วโลกกำลังต้องการและน่าจับตามองเป็นอย่างมาก

5 สายงานไอที ที่มีการเปิดรับมากที่สุด ครึ่งปีแรก 2564 พร้อมบอกทักษะที่จำเป็นต้องมี

ปัจจุบันองค์กรต่างให้ความสำคัญกับเทคโนโลยี ซึ่งในช่วงหลายปีที่ผ่านมาความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทำให้เกิดนวัตกรรมและอาชีพใหม่ ๆ มากมาย ทำให้สายงานไอทีเป็นสายงานที่ทั่วโลกกำลังต้องการและน่าจับตามองเป็นอย่างมาก สำหรับข้อมูลสายงานไอทีที่มีความต้องการสูงในจ๊อบไทยแพลตฟอร์มมีดังนี้

1. โปรแกรมเมอร์ (Programmer) 12,296 อัตรา

ทำหน้าที่ พัฒนาระบบซอฟต์แวร์ รวมถึงดูแลระบบ ให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ

ทักษะที่จำเป็น : ทักษะการเขียนโปรแกรมและความรู้ด้านภาษาคอมพิวเตอร์ โดยมีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาที่นิยมใช้ เช่น JavaScript, C#, Python และ PHP

2.ไอทีแอดมิน/เน็ตเวิร์กแอดมิน (IT Admin/Network Admin) 5,629 อัตรา

ทำหน้าที่ ดูแลระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบเน็ตเวิร์ก ทั้งด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เพื่อให้พนักงานแผนกต่าง ๆ สามารถทำงานได้อย่างราบรื่น
ทักษะที่จำเป็น : มีความรู้ความสามารถในเรื่องของระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์ และระบบเน็ตเวิร์ก

3.เทคนิคซัปพอร์ต (Technical Support/Help Desk) 3,598 อัตรา

ทำหน้าที่ ดูแลการใช้งานโปรแกรมและอุปกรณ์ต่าง ๆ ของพนักงานภายในบริษัท และช่วยเหลือให้คำแนะนำเรื่องการใช้โปรแกรมกับลูกค้าหากเกิดปัญหาขึ้น
ทักษะที่จำเป็น : มีความรู้ความสามารถในเรื่องการใช้งานและแก้ปัญหาโปรแกรมต่าง ๆ

4.วิศวกรคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering) 2,354 อัตรา

ทำหน้าที่ ออกแบบและพัฒนาระบบและสถาปัตยกรรมทางด้านคอมพิวเตอร์ครอบคลุมทั้งในส่วนฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของระบบ
ทักษะที่จำเป็น : มีความรู้ด้านระบบ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และการออกแบบสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์

5.นักทดสอบซอฟต์แวร์ (Software Tester) 1,961 อัตรา

ทำหน้าที่ ทดสอบซอฟต์แวร์ เพื่อค้นหาข้อผิดพลาด ตรวจสอบคุณภาพของระบบซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้น เพื่อให้คนใช้งานสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทักษะที่จำเป็น : ความรู้พื้นฐานทางด้าน Software Testing, การวิเคราะห์ ออกแบบการ Test

นอกจากสายงานที่กล่าวไปข้างต้นแล้ว ยังมีอาชีพงานไอทีที่น่าจับตามองอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น

  • วิศวกรความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security)
  • นักพัฒนาบล็อกเชน (Blockchain Developer)
  • นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientist)
  • นักพัฒนาด้านปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence Engineer)