ASEAN Renewable Energy Projects Awards 2020 ชุดกังหันกระแสน้ำผลิตไฟฟ้านวัตกรรมทั่วถึง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

มจธ. ชนะเลิศเวที ASEAN Energy Awards 2020 ประเภทพลังงานหมุนเวียน

คัดลอก URL แล้ว

ชุดกังหันกระแสน้ำผลิตไฟฟ้านวัตกรรมทั่วถึง (Inclusive Innovation of Hydrokinetic Turbine) พัฒนาโดย ผศ.ดร.อุสาห์ บุญบำรุง และคณะนักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ได้รับรางวัลชนะเลิศ ASEAN Renewable Energy Projects Awards 2020 ด้านพลังงานทดแทน (Renewable Energy Awards) ประเภทพลังงานหมุนเวียน (Special Submission) จากเวที ASEAN Energy Awards 2020 โดยศูนย์พลังงานอาเซียน (ASEAN Centre for Energy: ACE)

ชุดกังหันกระแสน้ำผลิตไฟฟ้า (Hydrokinetic turbine) ออกแบบให้มีพิกัดกำลังไฟฟ้าที่เพียงพอสำหรับการใช้งานของครอบครัวในชนบท ประสิทธิภาพสูงเทียบเท่ากับกังหันนำเข้าจากต่างประเทศ ขณะที่ราคาต่ำกว่า ซึ่งจะเป็นการเพิ่มความสามารถในการเข้าถึงเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมทั่วถึง (Inclusive innovation) รองรับการใช้งานในหลากหลายภูมิประเทศ ครอบคลุมถึงการใช้งานในลำธารและในทะเล

ชุดกังหันกระแสน้ำผลิตไฟฟ้า

ผศ. ดร.อุสาห์ บุญบำรุง หัวหน้าโครงการ สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ มจธ. กล่าวว่า ขั้นตอนการวิจัยเริ่มต้นจากการใช้อัลกอริทึมทางคณิตศาสตร์ในการหาขนาดและรูปทรงของใบพัดที่เหมาะสมที่สุด โดยอาศัยหลักการถ่ายโอนพลังงานและแผนภูมิความเร็ว จากนั้นใช้วิธีการคำนวณพลศาสตร์ของไหลช่วยในการจำลอง วิเคราะห์สนามความเร็ว การกระจายความดัน และประสิทธิภาพเชิงกลศาสตร์การไหลของชุดกังหันน้ำ ก่อนสร้างขึ้นรูปด้วยโดยกระบวนการพิมพ์ 3 มิติ และการหล่อขึ้นรูปด้วยอะลูมิเนียม ติดตั้งทดสอบในห้องปฏิบัติการ และติดติดตั้งทดสอบภาคสนามที่บ้านโป่งลึกบางกลอย จังหวัดเพชรบุรี และอุทยานแห่งชาติตะรุเตา จังหวัดสตูล

การติดตั้งทดสอบที่อุทยานแห่งชาติตะรุเตา จังหวัดสตูล

ผลการติดตั้งทดสอบชุดกังหันกระแสน้ำขนาดเล็กนวัตกรรมทั่วถึงสำหรับการผลิตไฟฟ้าในชนบทขนาด 500 วัตต์ จำนวน 2 ชุด รวมพิกัดกำลังผลิตไฟฟ้า 1 กิโลวัตต์ ที่ความเร็วกระแสน้ำ 2 เมตร/วินาที ต้นทุนการผลิตอยู่ที่ 30,000 บาท/ชุด หรือคิดเป็น 60 บาท/วัตต์ พบว่าอัตราพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากชุดกังหันกระแสน้ำอยู่ที่ 3.52 บาทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง ซึ่งช่วยยกระดับความเป็นอยู่ของชุมชนที่ห่างไกลให้มีไฟฟ้าเพียงพอต่อการทำงานและใช้ชีวิตประจำวัน และเข้าใจประโยชน์การใช้พลังงานทดแทน

ติดตั้งอุทยานแห่งชาตทะเลตะรุเตา จังหวัดสตูล
ติดตั้งทดสอบที่บ้านโป่งลึก-บางกลอย จังหวัดเพชรบุรี
ทดสอบที่ห้องปฏิบัติการ
รางวัล ASEAN Renewable Energy Projects Awards 2020 (Renewable Energy Awards) ประเภท Special Submission รางวัลระดับ Winner

ซึ่งสามารถลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับผลิตไฟฟ้าประมาณ 2,628 ลิตร/ปี ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากเครื่องปั่นไฟที่ใช้น้ำมันดีเซล 7.212 ตัน/ปี หนึ่งในก๊าซเรือนกระจกสาเหตุหลักที่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน ผลงานวิจัยนี้เกี่ยวข้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ ใน SDG 7 AFFORDABLE AND CLEAN ENERGY (พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้) อีกตัวอย่างผลงานวิจัยของ มจธ. ที่ตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน


แท็ก: CAMPUS , , ,
WRITER

RELATED

มจธ. จับมือ รพ.ธรรมศาสตร์ฯ ลุยพัฒนา “คลังเวชภัณฑ์อัจฉริยะ” แก้ปัญหาชุด PPE และเวชภัณฑ์ที่จำเป็นต่อผู้ป่วยโควิด-19 ขาดสต๊อก ฯ

มจธ. จับมือ รพ.ธรรมศาสตร์ฯ ลุยพัฒนา “คลังเวชภัณฑ์อัจฉริยะ” แก้ปัญหาชุด PPE และเวชภัณฑ์ที่จำเป็นต่อผู้ป่วยโควิด-19 ขาดสต๊อก ฯ

ศูนย์วิจัยนวัตกรรมโลจิสติกส์ (Login) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ร่วมกับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เตรียมพัฒนาคลังเวชภัณฑ์อัจฉริยะแบบครบวงจร (Smart Medical Supplies) เพื่อแก้ปัญหาเวชภัณฑ์ที่จำเป็นต่อการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 เช่น ชุด PPE, หน้ากาก N95…

“แบบจำลองการทำนายค่าฝุ่น PM2.5” ผลงานนักเรียน วมว. คว้ารางวัลเหรียญทองเวทีนานาชาติ

“แบบจำลองการทำนายค่าฝุ่น PM2.5” ผลงานนักเรียน วมว. คว้ารางวัลเหรียญทองเวทีนานาชาติ

เด็กไทยเก่ง นักเรียน วมว. ชั้น ม.6 คว้ารางวัลเหรียญทองเวทีนานาชาติ “แบบจำลองการทำนายค่าฝุ่น PM2.5”

รู้จัก! หลักสูตรใหม่ “ภูมิสถาปัตยกรรม-หลักสูตรนานาชาติ” มจธ. การเรียนรู้ที่กว้างขวางและเท่าทันโลก

รู้จัก! หลักสูตรใหม่ “ภูมิสถาปัตยกรรม-หลักสูตรนานาชาติ” มจธ. การเรียนรู้ที่กว้างขวางและเท่าทันโลก

มจธ. ดันหลักสูตรใหม่ “ภูมิสถาปัตยกรรม-หลักสูตรนานาชาติ” หนึ่งเดียวในไทย มุ่งสร้างภูมิสถาปนิกออกแบบเพื่อความยั่งยืน

นศ.สถาปัตย์ฯ มจธ. คว้ารองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดออกแบบระดับโลก

นศ.สถาปัตย์ฯ มจธ. คว้ารองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดออกแบบระดับโลก

สุดยอดคนเก่ง! นศ.สถาปัตย์ฯ มจธ. คว้ารองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดออกแบบระดับโลก แก้ปัญหาการลำเลียงกระเป๋าเดินทางผ่านสายพานในสนามบิน

มจธ. ครองอันดับ 1 ในไทยด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี 4 ปีซ้อน

มจธ. ครองอันดับ 1 ในไทยด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี 4 ปีซ้อน

THE World University Ranking 2021 by Subject มจธ. ครองอันดับ 1 Engineering 4 ปีซ้อน และอันดับ 1 Physical Sciences

มจธ./จุฬาฯ/มข. นำมหาลัยไทยติดอันดับ Time Higher Education Impact Ranking 2020

มจธ./จุฬาฯ/มข. นำมหาลัยไทยติดอันดับ Time Higher Education Impact Ranking 2020

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 63 Times Higher Education ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลกที่สร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม หรือ Time Higher Education Impact Ranking 2020…

มจธ. ผลิตแอลกอฮอล์-แอลกอฮอล์เจล มอบให้ชุมชนรอบ มจธ.บางขุนเทียน

มจธ. ผลิตแอลกอฮอล์-แอลกอฮอล์เจล มอบให้ชุมชนรอบ มจธ.บางขุนเทียน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นำโดย ผศ.สุชาดา ไชยสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์การจัดการด้านพลังงานสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ศูนย์ EESH) และคุณผดุง บุญเพ็ชร ผู้แทนจาก สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรกายภาพ มจธ.บางขุนเทียน (สทภ.บางขุนเทียน) ได้ส่งมอบแอลกอฮอล์เจล และแอลกอฮอล์…

A.P. Honda – ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมศึกษาและพัฒนามอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าในไทย

A.P. Honda – ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมศึกษาและพัฒนามอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าในไทย

บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด ได้ทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ  MOU กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในโครงการสร้างประสบการณ์การขับขี่รถจักรยานยนต์ Honda PCX Electric เพื่อศึกษาพฤติกรรมผู้ใช้เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และเตรียมรองรับความต้องการด้านต่างๆ ต่อไป มร. ชิเกโตะ คิมูระ…

วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้าร่วมมือกับ มจธ. ดำเนินโครงการ Mobility Technologist

วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้าร่วมมือกับ มจธ. ดำเนินโครงการ Mobility Technologist

มร.มิจิโนบุ ซึงาตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุทัต บุญประมุข รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นายวุฒิกร…

X