ข่าวการศึกษา มหาวิทยาลัยไทย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา

8 สาขาวิชาไม่ต้องบินไปเรียนต่างประเทศ! พัฒนาหลักสูตรของมหาลัยไทย เทียบ ม.ดัง ท็อปโลก

คัดลอก URL แล้ว

พลิกโฉมมหาวิทยาลัยไทย! บริติช เคานซิล ผนึกกำลัง กระทรวง อว. ดึงความร่วมมือ ม.ดัง จากสหราชอาณาจักร เตรียมปั้นมหาวิทยาลัยไทยขึ้นสู่ท็อปโลก ภายใน 10 ปี

การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในช่วงต้นปี พ.ศ. 2563 ส่งผลถึงการตัดสินใจศึกษาต่อต่างประเทศของคนไทยให้ชะลอตัวลง หลายคนที่มีความฝันอยากศึกษาต่อต่างประเทศมีแนวโน้มชะลอการตัดสินใจ ด้วยข้อจำกัดของการเดินทางข้ามประเทศ และการปรับเปลี่ยนระบบการเรียนการสอนสู่รูปแบบออนไลน์ ทั้งที่โดยปกติในแต่ละปีมีจำนวนผู้เดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักสูงกว่าปีละ 15,000 คน ด้วยเหตุผลหลากหลายปัจจัย หนึ่งในเหตุผลหลักก็คือความต้องการแสวงหามหาวิทยาลัย และสาขาวิชาที่มีชื่อเสียงเฉพาะด้านติดอันดับโลกซึ่งโดยส่วนใหญ่มักอยู่ในแถบยุโรป และอเมริกา แต่ท่ามกลางสถานการณ์การเดินทางข้ามประเทศที่ยังไม่แน่นอน รวมถึงอนาคตการศึกษาไทยที่ต้องจับตามองในระยะยาวสะท้อนให้เห็นว่า จะดีแค่ไหนหากคนไทยไม่ต้องเดินทางไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศ แต่สามารถเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยที่ไทยซึ่งมีชื่อเสียงติดอันดับโลกได้? ด้วยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยชั้นนำในไทยและสหราชอาณาจักรที่กำลังจะเกิดขึ้น

“โครงการความร่วมมือระดับอุดมศึกษาระหว่างประเทศไทยและสหราชอาณาจักร” หรือ “Thai-UK World-class University Consortium” เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างบริติช เคานซิล และสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สป.อว.) ผ่านการเชื่อมโยงการทำงานร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยไทยและสหราชอาณาจักร เพื่อสร้างกลไกและสนับสนุนความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทยในด้านการเรียนการสอน การวิจัย ระบบโครงสร้างและการบริหารงาน และระบบนิเวศของสถาบันอุดมศึกษาในด้านต่าง ๆ ผ่านการพัฒนากำลังคนและการถ่ายทอดความเชี่ยวชาญร่วมกับสหราชอาณาจักร โครงการนี้เป็นอีกหนึ่งโครงการที่จะมีส่วนผลักดันความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยไทยไปสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก 100 อันดับแรกและได้รับการยอมรับในสถานะการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลกตามยุทธศาสตร์ ”ยกระดับมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัย” ของประเทศไทย

ศ.ดร. ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม กล่าวว่า การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยซึ่งปัจจุบันมีประชากรมากกว่า 11 ล้านคนที่มีอายุเกินกว่า 60 ปี และจะมีสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 30 ในปี พ.ศ. 2578 ทำให้ประเทศไทยมีความจำเป็นต้องเดินหน้าโครงสร้างในด้านต่าง ๆ เพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งการพัฒนาโครงการด้านการศึกษาเป็นหนึ่งในหนทางการสร้างสังคมที่ดีและมีประสิทธิผล สืบเนื่องจากความต้องการดังกล่าว ในปี พ.ศ. 2564-65 กระทรวง อว. เตรียมเดินหน้าสนับสนุนความร่วมมือ ‘โครงการความร่วมมือระดับอุดมศึกษาระหว่างประเทศไทยและสหราช-อาณาจักร’ (Thai-UK World-class University Consortium) เพื่อยกระดับมมหาวิทยาลัย โดยการสร้างเครือข่ายมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลกของไทยและสหราชอาณาจักรขึ้น ในรูปแบบโครงการพัฒนาศักยภาพและการประสานให้เกิดความร่วมมือในขั้นต้น เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างมหาวิทยาลัยไทยและสหราชอาณาจักร โดยรูปแบบของความร่วมมือที่จะเกิดขึ้น เช่น โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร โครงการวิจัยร่วม โครงการสนับสนุนหลักสูตรการศึกษาร่วม โดยเฉพาะหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก โครงการอบรมนักวิชาการ นักวิจัย และบุคลากรของมหาวิทยาลัย เพื่อกระตุ้นการพัฒนานวัตกรรม เสริมสร้างคุณภาพงานวิจัย การพัฒนาบุคลากร และการแลกเปลี่ยนความรู้และเทคโนโลยี

ศ.ดร. ศุภชัย กล่าวต่อว่า กระทรวง อว. เล็งเห็นถึงบทบาทของสหราชอาณาจักร ในฐานะประเทศที่ได้รับการยอมรับในด้านของการมีมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลกและงานวิจัยชั้นนำมากมาย โดยสหราชอาณาจักรมีมหาวิทยาลัยชั้นนำ 200 อันดับแรกของโลกมากกว่า 20 มหาวิทยาลัย (ที่มา Times Higher Education World university Ranking 2021) ไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ อิมพีเรียลคอลเลจ และมหาวิทยาลัยคอลเลจลอนดอน (UCL) ดังนั้น สหราชอาณาจักรจึงนับเป็นพันธมิตรที่เหมาะสมเป็นอย่างยิ่งในกลยุทธ์สร้างความเข้มแข็งด้านงานวิจัยและนวัตกรรมของไทย ผ่านการผนึกกําลังการทํางานในรูปแบบของ “จตุรภาคี” (Quadruple Helix) ระหว่างสถาบันอุดมศึกษา ชุมชน ภาคอุตสาหกรรม และพันธมิตรระหว่างประเทศ

“โครงการความร่วมมือระดับอุดมศึกษาระหว่างประเทศไทยและสหราชอาณาจักร’ (Thai-UK World-class University Consortium) จะเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญที่จะช่วยพลิกโฉมและยกระดับมหาวิทยาลัยของไทยไปสู่มหาวิทยาลัยระดับโลก โดยผนวกความร่วมมือกับสหราชอาณาจักร ที่มีความเชี่ยวชาญด้านอุดมศึกษา วิจัยและนวัตกรรม โดยเป้าหมายหลักของเรา คือ อยากเห็นมหาวิทยาลัยไทยก้าวไปสู่ 100 อันดับแรกของโลกให้ได้ภายใน 5-10 ปี” ศ.ดร. ศุภชัย กล่าว

ด้าน นางเฮลก้า สเตลมาเกอร์ ผู้อำนวยการ บริติช เคานซิล ประเทศไทย กล่าวว่า บริติช เคานซิล ในฐานะองค์กรนานาชาติเพื่อการสนับสนุนความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมและโอกาสทางการศึกษาระหว่างไทยและสหราชอาณาจักร ตั้งเป้าสนับสนุนยุทธศาสตร์ ‘พลิกโฉมมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัย’ ของกระทรวง อว. ผ่านการเปิดตัว ‘โครงการความร่วมมือระดับอุดมศึกษาระหว่างประเทศไทยและสหราช-อาณาจักร’ (Thai-UK World-class University Consortium) เพื่อผลักดันการศึกษาระดับอุดมศึกษาไทยสู่ความเป็นสากลผ่านการพัฒนาใน 3 ด้าน ได้แก่ สร้างความเป็นเลิศทางการเรียนการสอน สร้างความร่วมมือในสาขาวิชา และสร้างการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างไทยและสหราชอาณาจักร

นางเฮลก้า กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับสถาบันหรือมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการความร่วมมือระดับอุดมศึกษาระหว่างประเทศไทยและสหราชอาณาจักร (Thai-UK World-class University Consortium) จะได้รับโอกาสในการยกระดับขีดความสามารถในด้านต่าง ๆ เช่น การพัฒนาขีดความสามารถของนักเรียนและบุคลากร โครงการวิจัยร่วม การศึกษาข้ามชาติ หรือการพัฒนาวิชาชีพ โดยเรามุ่งมั่นให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ใน 8 สาขาวิชาเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ของกระทรวง อว. ได้แก่ สถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อมสร้างสรรค์ วิศวกรรมเคมี วิทยาศาสตร์ชีวภาพ การเกษตรและป่าไม้ การแพทย์ ภูมิศาสตร์ หลักสูตรพัฒนศึกษา และรัฐศาสตร์และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

“เราอยากเชิญชวนมหาวิทยาลัยในไทยและสหราชอาณาจักรเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในความร่วมมือ ‘โครงการความร่วมมือระดับอุดมศึกษาระหว่างประเทศไทยและสหราชอาณาจักร’ (Thai-UK World-class University Consortium) เนื่องจากความร่วมมือนี้จะเป็นการเปิดโอกาสให้ภาคอุดมศึกษาของไทยและสหราชอาณาจักรได้สร้างพันธมิตรทางการศึกษาที่แข็งแกร่ง ได้แบ่งปันแนวทางการทำงานที่เป็นประโยชน์ และบทเรียนเรียนที่ผ่านมา เพื่อนำไปสู่การยกระดับการศึกษาในระดับอุดมศึกษาให้มีความเข้มแข็ง ครอบคลุมยิ่งขึ้น และเกิดการเชื่อมโยงกันทั่วโลก” นางเฮลก้า กล่าวทิ้งท้าย

สามารถติดตามรายละเอียดมหาวิทยาลัยและสาขาวิชาที่เข้าร่วม ‘โครงการความร่วมมือระดับอุดมศึกษาระหว่างประเทศไทยและสหราชอาณาจักร’ (Thai-UK World-class University Consortium) ได้เร็ว ๆ นี้ ตลอดจนติดตามความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมเกี่ยวกับความร่วมมือด้านอุดมศึกษาได้ที่เว็บไซต์ www.britishcouncil.or.th หรือเฟซบุ๊กแฟนเพจ British Council Thailand


แท็ก: CAMPUS , , ,
WRITER

RELATED

15 โครงการ จาก 7 มหาวิทยาลัย จับมือ ม.ดังในอังกฤษ ปั้นมหาวิทยาลัยไทยก้าวสู่ 1 ใน 100 ม.ชั้นนำของโลก

15 โครงการ จาก 7 มหาวิทยาลัย จับมือ ม.ดังในอังกฤษ ปั้นมหาวิทยาลัยไทยก้าวสู่ 1 ใน 100 ม.ชั้นนำของโลก

เปิดตัว 15 โครงการ จาก 7 มหาวิทยาลัย พร้อมจับมือ ม.ดังในอังกฤษ ปั้นมหาวิทยาลัยไทยก้าวสู่ 1 ใน 100 มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก

5 วิทยาลัยนานาชาติจีน เปิดสอนในไทย มีสาขาอะไร ค่าเทอมเท่าไรบ้าง?

5 วิทยาลัยนานาชาติจีน เปิดสอนในไทย มีสาขาอะไร ค่าเทอมเท่าไรบ้าง?

มาดูกันว่าในไทยมี วิทยาลัยนานาชาติจีน เปิดสอนที่ไหนบ้าง? “จีน” ถือเป็นหนึ่งในประเทศมหาอำนาจที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจมากที่สุด

17 มหาวิทยาลัยไทย ที่มีคุณภาพด้านการสอนดีที่สุดปี 2021 จัดดันอับโดย THE

17 มหาวิทยาลัยไทย ที่มีคุณภาพด้านการสอนดีที่สุดปี 2021 จัดดันอับโดย THE

มหาวิทยาลัยไทย ที่มีคุณภาพด้านการสอนดีที่สุดปี 2021 โดย Times Higher Education หรือ THE ซึ่งเป็นการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่คุณภาพด้านการสอนที่ดีที่สุดของโลก

ย้อนอดีตโรงเรียนปีค.ศ.1800 จะต่างกับยุคปัจจุบันยังไง

ย้อนอดีตโรงเรียนปีค.ศ.1800 จะต่างกับยุคปัจจุบันยังไง

โรงเรียนหรือสถานศึกษา แหล่งรวมความรู้ที่เด็กๆ ทุกคนต้องเดินทางไปเรียน แต่จะมีใครรู้บ้างว่า การเรียนการสอนในโรงเรียนสมัยก่อนแตกต่างกับสมัยนี้มากน้อยแค่ไหน ยิ่งโลกในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปเร็วมาก ดังนั้นวันนี้เราจะมา ย้อนอดีตโรงเรียนปีค.ศ.1800 จะต่างกับยุคปัจจุบันยังไง แต่รับประกันได้ว่า เด็กๆ สมัยนี้โชคดี และสบายกว่าเยอะ ย้อนอดีตโรงเรียนปีค.ศ.1800 จะต่างกับยุคปัจจุบันยังไง 1. ในช่วงศตวรรษที่ 19…

10 เหตุผลที่ทำให้ระบบการศึกษาญี่ปุ่น ถูกยกย่องมากที่สุดในเอเชีย

10 เหตุผลที่ทำให้ระบบการศึกษาญี่ปุ่น ถูกยกย่องมากที่สุดในเอเชีย

ประเทศญี่ปุ่น เป็นประเทศที่มีหัวทางความคิด การพัฒนาเป็นสำคัญ ไม่ว่าจะสิ่งประดิษฐ์เทคโนโลยีสุดล้ำ ความมีระเบียบของประชากร จนรวมไปถึงการศึกษา ที่ดูจะเป็นคุณสมบัติที่โดดเด่นที่ทำให้ประเทศนี้เป็นที่อิจฉาของโลก งั้นเรามาติดตามกันว่า 10 เหตุผลที่ทำให้ระบบการศึกษาญี่ปุ่น ถูกยกย่องมากที่สุดในเอเชีย นั้นจะมีเรื่องอะไรกันบ้าง 10 เหตุผลที่ทำให้ระบบการศึกษาญี่ปุ่น ถูกยกย่องมากที่สุดในเอเชีย 1.…

5 เทคนิคลดกังวลก่อนสอบ

5 เทคนิคลดกังวลก่อนสอบ

การสอบ จัดได้ว่า เป็นสถานการณ์ตึงเครียด และความกดดันของน้องๆ วัยเรียนทุกคนก็ว่าได้ เพราะหลายคนมักกังวลว่า “ข้อสอบจะยากไหม”, “พลาดอ่านตรงไหนไปหรือเปล่า”, “แล้วคะแนนที่ออกมาจะได้มากน้อยแค่ไหน” คำถามอีกมากมายเกิดขึ้นในหัว และถึงแม้ช่วงนี้จะผ่านช่วงสอบมาแล้ว แต่สำหรับบางคนก็อาจจะต้องเตรียมตัวเพื่อสอบเก็บคะแนนต่างๆ วันนี้ทีนเอ็มไทย จึงขอเสนอ 5…

10 เคล็ดลับ เรียนภาษาญี่ปุ่นยังไงให้เก่ง

10 เคล็ดลับ เรียนภาษาญี่ปุ่นยังไงให้เก่ง

จำได้ว่า เมื่อตอนนักร้องญี่ปุ่นบูมในไทยใหม่ๆ วัยรุ่นสมัยนั้นแก่กันไปเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นกันเยอะมาก แต่พอกระแสซาลง เลยทำให้ช่วงหลังหลายคนอาจหันหลังให้กับภาาญี่ปุ่นนี้ไป ดังนั้นวันนี้เรามาเริ่มต้นอีกครั้ง กับ 10 เคล็ดลับ เรียนภาษาญี่ปุ่นยังไงให้เก่ง กันอีกครั้ง เพราะภาษาญี่ปุ่น เริ่มเข้ามามีบทบาท ในชีวิตประจำวันแล้ว และเป็นอีกหนึ่งภาษาที่คนทั่วโลกต่างให้ความสนใจมาก…

16 คณะแพทย์ ของมหาวิทยาลัยไทยที่ดีที่สุด ปี 2019

16 คณะแพทย์ ของมหาวิทยาลัยไทยที่ดีที่สุด ปี 2019

น้องๆ ที่สนใจเรียนต่อการแพทย์ แต่ไม่รู้ว่าจะเลือกเรียนมหาวิทยาลัยอะไรดี มาฟังทางนี้ โดยการกระทรวงสาธารณสุข การกระทรวงศึกษาธิการ และคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เปิดเผยว่า สถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ (สมพ.) ของประเทศไทย ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจากสมาพันธ์แพทยศาสตร์ศึกษาโลก ว่าเป็นสถาบันที่ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาแพทยศาสตร์ด้วยเกณฑ์มาตรฐานสากล เป็นผลให้แพทย์ที่จบจากสถาบันผลิตแพทย์ที่ผ่านการประเมินจาก สมพ.จะได้รับรองว่า…

10 ภาษาที่ควรเรียนรู้ นอกจากภาษาอังกฤษ

10 ภาษาที่ควรเรียนรู้ นอกจากภาษาอังกฤษ

สำหรับน้องๆ ที่กำลังอยู่ในช่วงวัยเรียน หรือรวมถึงวัยทำงานแล้วก็ตาม การเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพียงอย่างเดียวในปัจจุบันอาจจะน้อยเกินไปซะแล้วค่ะ ด้วยเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารกับคนต่างประเทศ หรือการเดินทางไปต่างประเทศก็ไม่ใช่เรื่องยาก ทำให้ประเทศเปิดกว้างและมีนักท่องเที่ยว นักลงทุน จากหลายประเทศเข้ามามากขึ้น จนเราต้องมีการพัฒนาทักษะตัวเองให้เพิ่มขึ้นเช่นกันนะคะ แต่จะมีภาษาอะไรที่ควรเรียนรู้เพิ่มบ้างนั้น ไปติดตามพร้อมๆ กันเลยค่ะ 10 ภาษาที่ควรเรียนรู้…

X