IELTS PTE TOEFL TOEIC สอบภาษาอังกฤษ

TOEIC TOEFL IELTS และ PTE ใครจะไปเรียน-ทำงาน ต่างประเทศ ควรรู้ไว้ก่อน

TOEIC TOEFL IELTS และ PTE คืออะไร? การทดสอบวัดระดับภาษา ใครจะไปเรียน ไปทำงานต่างประเทศ ควรรู้ไว้

Home / CAMPUS / TOEIC TOEFL IELTS และ PTE ใครจะไปเรียน-ทำงาน ต่างประเทศ ควรรู้ไว้ก่อน

สำหรับคนที่สนจะไปเรียนต่างประเทศ ไปทำงานต่างประเทศ คงจะคุ้นกับการทดสอบภาษาอังกฤษที่เรียกว่า TOEIC TOEFL และ IELTS กันบ้างอยู่แล้ว วันนี้เรามีอีกหนึ่งรูปแบบการทดสอบภาษาอังกฤษที่เรียกว่า PTE คืออะไร? ไปทำความรู้จักรูปแบบการทดสอบที่กล่าวมาทั้งหมดกันเลยค่ะ

TOEIC TOEFL IELTS และ PTE คืออะไร?

TOEIC สอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ต้องการสมัครงาน

TOEIC หรือ โทอิก ย่อมาจาก Test of English for International Communication เป็นการสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ต้องการสมัครงาน ซึ่ง TOEIC ใช้สำหรับยื่นร่วมกับใบสมัครงานต่างๆ เช่น งานการบิน งานโรงแรม งานท่องเที่ยว งานขนส่ง งานการเงิน ปิโตรเคมี ยานยนต์ โรงพยาบาล รวมทั้งบริษัทข้ามชาติ รวมไปถึงบริษัทเอกชนอื่นๆ

การทดสอบเน้นการฟังและการอ่านเป็นหลัก มีข้อสอบปรนัย แบ่งเป็น การฟัง 100 ข้อ 495 คะแนน และ การอ่าน 100 ข้อ 495 คะแนน รวมจำนวนข้อสอบทั้งสิ้น 200 ข้อ คะแนนเต็ม 990 คะแนน แต่ปัจจุบันแบ่งเป็น TOEIC Listening and Reading Test (การฟังและการอ่าน) และ TOEIC Speaking and Writing Tests (การพูดและการฟัง)

TOEFL ทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานของภาษาอังกฤษอเมริกัน

TOEFL โทเฟิล หรือ โทเฟล ย่อมาจาก Test of English as a Foreign Language ทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานของภาษาอังกฤษอเมริกัน ซึ่งมีการออกแบบสำหรับใช้ในการประเมินความสามารถทางภาษาของผู้สมัคร เพื่อนำไปใช้เป็นเกณฑ์ในเรื่องของการศึกษาต่อ หรือทำงานในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร โดยผลคะแนนโทเฟลจะใช้ได้เป็นระยะเวลา 2 ปีการทดสอบจะครอบคลุมทั้ง 4 ทักษะคือฟัง พูด อ่าน และเขียน แต่ละส่วนจะมีคะแนนให้ 30 คะแนนรวมทั้งหมดเป็น 120 คะแนน ซึ่ง TOEFL ใช้สำหรับศึกษาต่อในอเมริกาโดยเฉพาะ คะแนน TOEFL ที่ถือว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานส่วนใหญ่ตามสถาบันการศึกษาหรือบริษัทเอกชนต่าง ๆ จะกำหนดว่าต้องได้คะแนนประมาณ 79/120 (แบบใหม่) หรือ 550/677 (แบบเก่า)

IELTS การวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับผู้สนใจทั่วไป

IELTS หรือ ไอเอลส์ ย่อมาจาก International English Language Testing System การวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับผู้สนใจทั่วไป ทั้งไปปเรียนต่อต่างประเทศหรือไปทำงานต่างประเทศ การทดสอบจะครอบคลุมทั้ง 4 ทักษะคือฟัง พูด อ่าน และเขียน และจากนั้นจะนำมาวัดระดับความสามารถทางภาษาซึ่งมีทั้งหมด 9 ระดับ

ระดับ 1 คือไม่สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เลย และระดับ 9 คือความสามารถในการใช้ภาษาดีเลิศ ซึ่ง IELTS ใช้สำหรับศึกษาต่อในประเทศฝั่งยุโรป เช่น อังกฤษ เยอรมัน ฝรั่งเศส นิวซีแลนด์ หรือออสเตรเลีย เป็นภาษาอังกฤษแบบ British หรือเข้าทำงานในธุรกิจต่าง ๆ จะเน้นไปในบริษัทข้ามชาติที่มาจากยุโรป คะแนน IELTS ที่ถือว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานคือ 5.5 หรือ 6.5 ขึ้นไป (ขึ้นอยู่กับสถานศึกษาหรือแต่ละบริษัท)

PTE สอบวัดผลทางด้านภาษาอังกฤษ

PTE ย่อมาจาก Pearson Test of English สอบวัดผลทางด้านภาษาอังกฤษอีกเริ่มมีขึ้นเมื่อปี 2009 ปัจจุบันการสอบ PTE เป็นที่ยอมรับในกว่า 6,000 องค์กรทั่วโลก สามารถใช้ยื่นขอ migration ในประเทศ ออสเตรเลีย (Australia) ได้ด้วย

ข้อสอบของ PTE แบ่งออกเป็น 4 ส่วน จะเรียงดังนี้ 1.Writing and 2.Speaking 3.Reading 4.Listening การสอบ PTE จะต่างจาก IELTS ตรงที่ในแต่ละ Part จะมีข้อสอบย่อย (Task) และในการสอบของ PTE ในส่วนของ Writing กับ Speaking Part จะสอบรวมกันคะแนนเต็มจะอยู่ที่ 90

สำหรับในประเทศไทยการสอบ PTE ยังไม่ค่อยเป็นที่นิยมจึงทำให้มีศูนย์สอบน้อย มีที่กรุงเทพ ฯ และมีรอบให้สอบค่อนข้างน้อยเช่นกัน แต่ข้อดีของการสอบ PTE คือ มีศูนย์สอบให้เลือกสอบในหลายประเทศ, ใช้เวลาประมาณ 5 วันในการรอผล
และ มี Free Materials ให้ลองทำข้อสอบ สมัครสอบได้ที่ https://pearsonpte.com/ (อ้างอิงข้อมูล skeducation)

ที่มา: pearsonpte, campus, dailyenglish