CMU FOOD CENTER มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU FOOD CENTER ศูนย์อาหารแนวใหม่ ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์นักศึกษา ม.เชียงใหม่

คัดลอก URL แล้ว

เรื่อง‌อาหาร‌การ‌กิน‌และ‌ถูก‌สุขลักษณะ‌เป็น‌เรื่อง‌สำคัญ‌ต่อ‌สวัสดิภาพ‌ของ‌นักศึกษา‌ ‌มหาวิทยาลัย‌เชียงใหม่‌ จึง‌ได้‌ดำเนิน‌การ‌สร้าง‌ศูนย์‌อาหาร‌แห่ง‌ใหม่‌ใจกลาง‌มหาวิทยาลัย‌ ‌ยก‌ขบวน‌ร้าน‌ดัง‌ ‌รวม‌ร้าน‌อร่อย‌มา‌ไว้‌ที่‌นี่‌ ‌ด้วย‌พื้นที่‌ขนาด‌ใหญ่‌ ‌ใกล้‌หอพัก‌ ‌รองรับ‌นักศึกษา‌และ‌ผู้‌เข้า‌มา‌ใช้‌บริการ‌ได้‌นับ‌พัน‌คน‌ ‌มี‌บริการ‌ ‌WIFI‌ ‌ครอบคลุม‌ทั้ง‌อาคาร‌ ‌พร้อม‌เป็น‌ ‌Co-working‌ ‌space‌ ‌ที่‌นักศึกษา‌สามารถ‌ใช้‌พื้นที่‌สำหรับ‌นั่ง‌ทำงาน‌ ‌อ่าน‌หนังสือ‌ ‌พบปะ‌ ‌กัน‌ ‌แวดล้อม‌ด้วย‌บรรยากาศ‌ที่‌ร่มรื่น‌ด้วย‌ความ‌เป็น‌มหาวิทยาลัย‌สี‌เขียว‌ ตอบ‌โจทย์‌ไลฟ์‌สไตล์‌ใน‌ทุก‌มิติ

CMU FOOD CENTER ศูนย์อาหารแนวใหม่ ม.เชียงใหม่

ด้วย‌เจตนารมณ์‌ของ‌อธิการบดี‌ ‌มหาวิทยาลัย‌เชียงใหม่‌ ‌ภาย‌ใต้‌ยุทธศาสตร์‌ ‌Food‌ ‌Safety‌ ‌ของ‌มหาวิทยาลัย‌ที่‌ต้องการ‌ให้‌ศูนย์‌อาหาร‌เป็น‌ที่‌จำหน่าย‌อาหาร‌ที่‌มี‌คุณภาพ‌ ‌ถูก‌หลัก‌อนามัย‌ ‌ราคา‌เหมาะ‌สม‌ ให้‌นักศึกษา‌บุคลากร‌และ‌ประชาชน‌ทั่วไป‌ได้‌รับ‌ประทาน‌

โดย‌เป็น‌รูป‌แบบ‌อาคาร‌ ‌2‌ ‌ชั้น‌ ‌โล่ง‌โปร่ง‌ ‌สบาย‌ตา‌ มี‌โต๊ะ‌นั่ง‌บริเวณ‌ลาน‌ด้าน‌นอก‌ให้‌สัมผัส‌ทัศนียภาพ‌ที่‌ร่มรื่น‌ราย‌ล้อม‌ด้วย‌ป่า‌สัก และ‌ภายใน‌ติด‌เครื่อง‌ปรับ‌อากาศ‌ทั้งหมด‌ ‌ทั้ง‌ยัง‌เป็น‌ ‌Safety‌ ‌Zone‌ ‌ให้‌นักศึกษา‌ได้‌มา‌นั่ง‌ทำงาน‌ ‌อ่าน‌หนังสือ‌ ‌กรณี‌มี‌ฝุ่น‌ควัน‌ ‌PM‌ ‌2.5‌ ‌ปริมาณ‌มาก‌ด้วย‌ ‌ใน‌ด้าน‌ของ‌อาหาร‌ ‌มหาวิทยาลัย‌ให้‌ความ‌สำคัญ‌กับ‌การ‌คัด‌เลือก‌ร้าน‌อาหาร‌คุณภาพ‌ดี‌ ‌ถูก‌สุขลักษณะ‌ ‌รสชาติ‌อร่อย‌ ‌สะอาด‌ ‌ที่‌สำคัญ‌ราคา‌ประหยัด‌เหมาะ‌สม‌กับ‌นักศึกษา

โดย‌มี‌คณะ‌กรรมการ‌ ‌Food‌ ‌Safety‌ ‌ซึ่ง‌เป็น‌ความ‌ร่วม‌มือ‌จาก‌หลาย‌คณะ‌เข้า‌มา‌ตรวจ‌สอบ‌ให้‌เป็น‌ไป‌ตาม‌มาตรฐาน‌ รวม‌ถึง‌เรื่อง‌ของ‌น้ำ‌สะอาด‌ที่‌มหาวิทยาลัย‌ใช้‌เทคโนโลยี‌รี‌เวอร์‌สอ‌อส‌โม‌ซิ‌ส‌ทำให้‌น้ำ‌บริสุทธิ์‌ ผู้‌ที่มา‌ใช้‌บริการ‌สามารถ‌นำ‌ขวด‌มา‌เติม‌ที่‌ตู้‌ได้‌ตลอด‌และ‌ใช้‌กับ‌ระบบ‌ทำ‌น้ำ‌แข็ง‌ เพื่อ‌ให้‌ร้าน‌ค้า‌ใช้‌แทน‌การ‌รับ‌มา‌จาก‌ภายนอก‌เพราะ‌อาจ‌มี‌การ‌ปน‌เปื้อน‌ ‌ตลอด‌จน‌การ‌กำจัด‌ขยะ‌ ‌เศษ‌อาหาร‌ ‌และ‌การ‌ล้าง‌ภาชนะ‌‌ที่‌ได้‌จัด‌ระบบ‌ไว้‌เป็น‌อย่าง‌ดี

อีก‌ทั้ง‌อำนวย‌ความ‌สะดวก‌ด้วย‌บริการ‌รถไฟฟ้า‌ที่‌จอด‌รับ‌บริเวณ‌อาคาร‌เรียน‌ต่างๆ‌ ‌หอพัก‌นักศึกษา‌และ‌จุด‌สำคัญ‌ ‌มหาวิทยาลัย‌ยัง‌ห่วงใย‌ด้าน‌สุขภาพ‌ใน‌ช่วง‌การ‌ระบาด‌ของ‌เชื้อ‌ไวรัส‌โค‌วิด‌-19‌ ‌จึง‌ได้‌มี‌เครื่อง‌วัด‌อุณหู‌มิ‌และ‌ลง‌ทะเบียน‌ชื่อ‌บริเวณ‌ทาง‌เข้า‌-‌ออก‌ ‌เพื่อ‌ความ‌ปลอดภัย‌ของ‌ทุก‌คน‌ที่‌เข้า‌มา‌ใช้‌บริการ

ใน‌อนาคต‌ ‌มหาวิทยาลัย‌เชียงใหม่‌ ‌ได้‌วางแผน‌การ‌ใช้‌ลาน‌บริเวณ‌ด้าน‌หน้า‌ศูนย์‌อาหาร‌เป็น‌ศูนย์กลาง‌สำหรับ‌จัด‌กิจกรรม‌ ‌นิทรรศการ‌ ‌ของ‌คณะ‌ ‌ส่วน‌งาน‌ต่างๆ‌ ‌เพื่อ‌ใช้‌พื้นที่‌ให้‌เกิด‌ประโยชน์‌สูงสุด‌ ‌พร้อม‌เปิด‌ให้‌บริการ‌แล้ว‌แก่‌คณาจารย์‌ ‌นักศึกษา‌ ‌บุคลากร‌ ‌ตลอด‌จน‌ประชาชน‌ทั่วไป‌แล้ว‌ ‌ใน‌วัน‌จันทร์‌ ‌-‌ศุกร์‌ ‌ตั้งแต่‌เวลา‌ ‌07.00-19.00‌ ‌น‌.‌ ‌วัน‌เสาร์‌-‌อาทิตย์‌ ‌08.00-15.00‌ ‌น‌.‌

‌‌


แท็ก: CAMPUS , , ,
WRITER

RELATED

วิศวะมหิดล 6 หลักสูตร ได้รับมาตรฐานโลก ABET วิศวกรไทยทำงาน-เรียนต่อได้ทั่วโลก

วิศวะมหิดล 6 หลักสูตร ได้รับมาตรฐานโลก ABET วิศวกรไทยทำงาน-เรียนต่อได้ทั่วโลก

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นที่ยอมรับในระดับโลก 6 หลักสูตร ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานโลกจาก ABET

10 สาขายอดฮิต จบไปทำงานอะไร ตอบโจทย์สายวิทย์-สายศิลป์ เตรียมพร้อมก่อน TCAS 65

10 สาขายอดฮิต จบไปทำงานอะไร ตอบโจทย์สายวิทย์-สายศิลป์ เตรียมพร้อมก่อน TCAS 65

10 หลักสูตรน่าสนใจ สาขายอดฮิต ในสถาบัน สจล. ตอบโจทย์เด็กสายวิทย์-สายศิลป์ ตัวช่วยตัดสินใจก่อนสมัคร TCAS 2565

10 อันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำในเอเชีย โดย QS – สิงคโปร์ ยืนหนึ่งในเอเชีย 4 ปีติด

10 อันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำในเอเชีย โดย QS – สิงคโปร์ ยืนหนึ่งในเอเชีย 4 ปีติด

10 อันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำในเอเชีย โดย QS World University Rankings: Asia ประจำปี 2022 ถือเป็นปีที่ 14 แล้ว

2 ศิษย์เก่า CMMU แชร์ประสบการณ์จากเด็กนักเรียนแลกเปลี่ยน โกอินเตอร์ทำงานที่บังกลาเทศ-ฝรั่งเศส

2 ศิษย์เก่า CMMU แชร์ประสบการณ์จากเด็กนักเรียนแลกเปลี่ยน โกอินเตอร์ทำงานที่บังกลาเทศ-ฝรั่งเศส

แชร์ประสบการณ์ จากเด็กนักเรียนแลกเปลี่ยน โกอินเตอร์ทำงานที่บังกลาเทศ-ฝรั่งเศส กลยุทธ์การรับมือและองค์ความรู้จากสิ่งที่เรียน

3 เหตุผลทำไมต้องเรียน “รู้เท่าทันการพนัน” ที่ พระจอมเกล้าลาดกระบัง

3 เหตุผลทำไมต้องเรียน “รู้เท่าทันการพนัน” ที่ พระจอมเกล้าลาดกระบัง

KMITL เปิดคลาสพิเศษ ‘รู้เท่าทันการพนัน’ หรือ ‘GAMBLING LITERACY’ หนึ่งในวิชาศึกษาทั่วไป (General Education) เสริมสร้างทักษะ Soft Skill เพิ่มภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับนักศึกษาก่อนก้าวสู่โลกการทำงาน

“ทันตแพทย์นวัตกร” นิยามใหม่ของทันตแพทย์ยุคดิจิทัล สาขาน่าเรียนของ คณะทันตแพทยศาสตร์ สจล.

“ทันตแพทย์นวัตกร” นิยามใหม่ของทันตแพทย์ยุคดิจิทัล สาขาน่าเรียนของ คณะทันตแพทยศาสตร์ สจล.

6 จุดเด่นการเรียน “ทันตแพทย์นวัตกร” พลิกโฉมวงการทันตแพทย์ในศตวรรษใหม่ คณะทันตแพทยศาสตร์ สจล.

5 วิทยาลัยนานาชาติจีน เปิดสอนในไทย มีสาขาอะไร ค่าเทอมเท่าไรบ้าง?

5 วิทยาลัยนานาชาติจีน เปิดสอนในไทย มีสาขาอะไร ค่าเทอมเท่าไรบ้าง?

มาดูกันว่าในไทยมี วิทยาลัยนานาชาติจีน เปิดสอนที่ไหนบ้าง? “จีน” ถือเป็นหนึ่งในประเทศมหาอำนาจที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจมากที่สุด

พาส่องห้อง LAB ม.หอการค้าไทย สัมผัสโลกแห่งการทำงานจริง สร้างสรรค์ และทันสมัย

พาส่องห้อง LAB ม.หอการค้าไทย สัมผัสโลกแห่งการทำงานจริง สร้างสรรค์ และทันสมัย

พาไปชมภาพห้อง LAB การเรียยคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จากในหนังสั้น FOLLOW YOUR DREAMS ที่มียอดชมรวมเกือบ 4 ล้านวิว

อัปเดต! วันเปิดเทอมมหาวิทยาลัย 2564 ช่วงมิ.ย.-ส.ค. ที่ไหนเปิดวันไหน?

อัปเดต! วันเปิดเทอมมหาวิทยาลัย 2564 ช่วงมิ.ย.-ส.ค. ที่ไหนเปิดวันไหน?

ปฏิทินเปิดเทอมมหาวิทยาลัย 2564 อัปเดต! วันเปิดเทอมมหาวิทยาลัย 2564 ช่วงมิ.ย.-ส.ค. ที่ไหนเปิดวันไหน?

X