CMU FOOD CENTER มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU FOOD CENTER ศูนย์อาหารแนวใหม่ ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์นักศึกษา ม.เชียงใหม่

เรื่อง‌อาหาร‌การ‌กิน‌และ‌ถูก‌สุขลักษณะ‌เป็น‌เรื่อง‌สำคัญ‌ต่อ‌สวัสดิภาพ‌ของ‌นักศึกษา‌ ‌มหาวิทยาลัย‌เชียงใหม่‌ จึง‌ได้‌ดำเนิน‌การ‌สร้าง‌ศูนย์‌อาหาร‌แห่ง‌ใหม่‌ใจกลาง‌มหาวิทยาลัย‌ ‌ยก‌ขบวน‌ร้าน‌ดัง‌ ‌รวม‌ร้าน‌อร่อย‌มา‌ไว้‌ที่‌นี่‌ ‌ด้วย‌พื้นที่‌ขนาด‌ใหญ่‌ ‌ใกล้‌หอพัก‌ ‌รองรับ‌นักศึกษา‌และ‌ผู้‌เข้า‌มา‌ใช้‌บริการ‌ได้‌นับ‌พัน‌คน‌ ‌มี‌บริการ‌ ‌WIFI‌ ‌ครอบคลุม‌ทั้ง‌อาคาร‌ ‌พร้อม‌เป็น‌ ‌Co-working‌ ‌space‌ ‌ที่‌นักศึกษา‌สามารถ‌ใช้‌พื้นที่‌สำหรับ‌นั่ง‌ทำงาน‌ ‌อ่าน‌หนังสือ‌ ‌พบปะ‌ ‌กัน‌ ‌แวดล้อม‌ด้วย‌บรรยากาศ‌ที่‌ร่มรื่น‌ด้วย‌ความ‌เป็น‌มหาวิทยาลัย‌สี‌เขียว‌ ตอบ‌โจทย์‌ไลฟ์‌สไตล์‌ใน‌ทุก‌มิติ

CMU FOOD CENTER ศูนย์อาหารแนวใหม่ ม.เชียงใหม่

ด้วย‌เจตนารมณ์‌ของ‌อธิการบดี‌ ‌มหาวิทยาลัย‌เชียงใหม่‌ ‌ภาย‌ใต้‌ยุทธศาสตร์‌ ‌Food‌ ‌Safety‌ ‌ของ‌มหาวิทยาลัย‌ที่‌ต้องการ‌ให้‌ศูนย์‌อาหาร‌เป็น‌ที่‌จำหน่าย‌อาหาร‌ที่‌มี‌คุณภาพ‌ ‌ถูก‌หลัก‌อนามัย‌ ‌ราคา‌เหมาะ‌สม‌ ให้‌นักศึกษา‌บุคลากร‌และ‌ประชาชน‌ทั่วไป‌ได้‌รับ‌ประทาน‌

โดย‌เป็น‌รูป‌แบบ‌อาคาร‌ ‌2‌ ‌ชั้น‌ ‌โล่ง‌โปร่ง‌ ‌สบาย‌ตา‌ มี‌โต๊ะ‌นั่ง‌บริเวณ‌ลาน‌ด้าน‌นอก‌ให้‌สัมผัส‌ทัศนียภาพ‌ที่‌ร่มรื่น‌ราย‌ล้อม‌ด้วย‌ป่า‌สัก และ‌ภายใน‌ติด‌เครื่อง‌ปรับ‌อากาศ‌ทั้งหมด‌ ‌ทั้ง‌ยัง‌เป็น‌ ‌Safety‌ ‌Zone‌ ‌ให้‌นักศึกษา‌ได้‌มา‌นั่ง‌ทำงาน‌ ‌อ่าน‌หนังสือ‌ ‌กรณี‌มี‌ฝุ่น‌ควัน‌ ‌PM‌ ‌2.5‌ ‌ปริมาณ‌มาก‌ด้วย‌ ‌ใน‌ด้าน‌ของ‌อาหาร‌ ‌มหาวิทยาลัย‌ให้‌ความ‌สำคัญ‌กับ‌การ‌คัด‌เลือก‌ร้าน‌อาหาร‌คุณภาพ‌ดี‌ ‌ถูก‌สุขลักษณะ‌ ‌รสชาติ‌อร่อย‌ ‌สะอาด‌ ‌ที่‌สำคัญ‌ราคา‌ประหยัด‌เหมาะ‌สม‌กับ‌นักศึกษา

โดย‌มี‌คณะ‌กรรมการ‌ ‌Food‌ ‌Safety‌ ‌ซึ่ง‌เป็น‌ความ‌ร่วม‌มือ‌จาก‌หลาย‌คณะ‌เข้า‌มา‌ตรวจ‌สอบ‌ให้‌เป็น‌ไป‌ตาม‌มาตรฐาน‌ รวม‌ถึง‌เรื่อง‌ของ‌น้ำ‌สะอาด‌ที่‌มหาวิทยาลัย‌ใช้‌เทคโนโลยี‌รี‌เวอร์‌สอ‌อส‌โม‌ซิ‌ส‌ทำให้‌น้ำ‌บริสุทธิ์‌ ผู้‌ที่มา‌ใช้‌บริการ‌สามารถ‌นำ‌ขวด‌มา‌เติม‌ที่‌ตู้‌ได้‌ตลอด‌และ‌ใช้‌กับ‌ระบบ‌ทำ‌น้ำ‌แข็ง‌ เพื่อ‌ให้‌ร้าน‌ค้า‌ใช้‌แทน‌การ‌รับ‌มา‌จาก‌ภายนอก‌เพราะ‌อาจ‌มี‌การ‌ปน‌เปื้อน‌ ‌ตลอด‌จน‌การ‌กำจัด‌ขยะ‌ ‌เศษ‌อาหาร‌ ‌และ‌การ‌ล้าง‌ภาชนะ‌‌ที่‌ได้‌จัด‌ระบบ‌ไว้‌เป็น‌อย่าง‌ดี

อีก‌ทั้ง‌อำนวย‌ความ‌สะดวก‌ด้วย‌บริการ‌รถไฟฟ้า‌ที่‌จอด‌รับ‌บริเวณ‌อาคาร‌เรียน‌ต่างๆ‌ ‌หอพัก‌นักศึกษา‌และ‌จุด‌สำคัญ‌ ‌มหาวิทยาลัย‌ยัง‌ห่วงใย‌ด้าน‌สุขภาพ‌ใน‌ช่วง‌การ‌ระบาด‌ของ‌เชื้อ‌ไวรัส‌โค‌วิด‌-19‌ ‌จึง‌ได้‌มี‌เครื่อง‌วัด‌อุณหู‌มิ‌และ‌ลง‌ทะเบียน‌ชื่อ‌บริเวณ‌ทาง‌เข้า‌-‌ออก‌ ‌เพื่อ‌ความ‌ปลอดภัย‌ของ‌ทุก‌คน‌ที่‌เข้า‌มา‌ใช้‌บริการ

ใน‌อนาคต‌ ‌มหาวิทยาลัย‌เชียงใหม่‌ ‌ได้‌วางแผน‌การ‌ใช้‌ลาน‌บริเวณ‌ด้าน‌หน้า‌ศูนย์‌อาหาร‌เป็น‌ศูนย์กลาง‌สำหรับ‌จัด‌กิจกรรม‌ ‌นิทรรศการ‌ ‌ของ‌คณะ‌ ‌ส่วน‌งาน‌ต่างๆ‌ ‌เพื่อ‌ใช้‌พื้นที่‌ให้‌เกิด‌ประโยชน์‌สูงสุด‌ ‌พร้อม‌เปิด‌ให้‌บริการ‌แล้ว‌แก่‌คณาจารย์‌ ‌นักศึกษา‌ ‌บุคลากร‌ ‌ตลอด‌จน‌ประชาชน‌ทั่วไป‌แล้ว‌ ‌ใน‌วัน‌จันทร์‌ ‌-‌ศุกร์‌ ‌ตั้งแต่‌เวลา‌ ‌07.00-19.00‌ ‌น‌.‌ ‌วัน‌เสาร์‌-‌อาทิตย์‌ ‌08.00-15.00‌ ‌น‌.‌

‌‌

WRITER

RELATED

รู้จัก! หลักสูตรใหม่ “ภูมิสถาปัตยกรรม-หลักสูตรนานาชาติ” มจธ. การเรียนรู้ที่กว้างขวางและเท่าทันโลก

รู้จัก! หลักสูตรใหม่ “ภูมิสถาปัตยกรรม-หลักสูตรนานาชาติ” มจธ. การเรียนรู้ที่กว้างขวางและเท่าทันโลก

มจธ. ดันหลักสูตรใหม่ “ภูมิสถาปัตยกรรม-หลักสูตรนานาชาติ” หนึ่งเดียวในไทย มุ่งสร้างภูมิสถาปนิกออกแบบเพื่อความยั่งยืน

คณะวิจิตรศิลป์ มช. ชี้แจงกรณีเข้าเก็บงานศิลปะของนักศึกษา

คณะวิจิตรศิลป์ มช. ชี้แจงกรณีเข้าเก็บงานศิลปะของนักศึกษา

มีการเผยแพร่คลิประบุว่าทาง อาจารย์ ผู้บริหาร และรองคณบดี ม.เชียงใหม่ เข้าไปเก็บผลงานศิลปะของนักศึกษา

ม.เชียงใหม่ ติดอันดับโลก 8 สาขาปี 2021 มากที่สุดอันดับ 3 ของประเทศ

ม.เชียงใหม่ ติดอันดับโลก 8 สาขาปี 2021 มากที่สุดอันดับ 3 ของประเทศ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีสาขาที่ติดอันดับโลกในปี 2021 จำนวนทั้งสิ้น 8 สาขา มากที่สุดเป็นอันดับ 3 ของประเทศ

เผยผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกตามสาขาวิชา MITและฮาร์วาร์ดอันดับหนึ่ง รัสเซียและจีนทำผลงานดีที่สุด

เผยผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกตามสาขาวิชา MITและฮาร์วาร์ดอันดับหนึ่ง รัสเซียและจีนทำผลงานดีที่สุด

ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกตามสาขาวิชา หรือ QS World University Rankings by Subject ครั้งที่ 11

สหราชอาณาจักร ยังคงเป็นเป้าหมายอันดับ 1 สำหรับนักเรียนไทย

สหราชอาณาจักร ยังคงเป็นเป้าหมายอันดับ 1 สำหรับนักเรียนไทย

สหราชอาณาจักร ยังคงเป็นเป้าหมายอันดับ 1 สำหรับนักเรียนไทย

สจล. เปิดวิชาสุนทรียะเพลงแร็ป พร้อมเปิดสนามแบทเทิลออนไลน์

สจล. เปิดวิชาสุนทรียะเพลงแร็ป พร้อมเปิดสนามแบทเทิลออนไลน์

อเดียที่จะทำให้การเรียนออนไลน์ไม่น่าเบืออีกต่อไป เมื่อ สจล.เปิดวิชาสุนทรียะเพลงแร็ป พร้อมเปิดสนามแบทเทิลออนไลน์

หอสมุด มธ. เปิดบริการ TULIB DELIVERY จัดส่งหนังสือให้นักศึกษาถึงบ้านด้วย ไปรษณีย์ไทย

หอสมุด มธ. เปิดบริการ TULIB DELIVERY จัดส่งหนังสือให้นักศึกษาถึงบ้านด้วย ไปรษณีย์ไทย

อยู่ที่ไหนก็ได้อ่าน!! หอสมุด มธ. เปิดบริการ TULIB DELIVERY จัดส่งหนังสือให้นักศึกษาถึงบ้านด้วย ไปรษณีย์ไทย

มช. ร่วมผลักดัน นวัตกรรมจากการใช้วัสดุหมุนเวียน สร้างถนนสายใหม่กับขยะที่ใช้แล้ว

มช. ร่วมผลักดัน นวัตกรรมจากการใช้วัสดุหมุนเวียน สร้างถนนสายใหม่กับขยะที่ใช้แล้ว

มช. ร่วมผลักดัน นวัตกรรมจากการใช้วัสดุหมุนเวียน สร้างถนนสายใหม่กับขยะที่ใช้แล้ว

10 อันดับมหาวิทยาลัยอังกฤษ ที่เด็กไทยนิยมไปเรียนมากที่สุด

10 อันดับมหาวิทยาลัยอังกฤษ ที่เด็กไทยนิยมไปเรียนมากที่สุด

ข้อมูลสำหรับน้องๆ นักเรียน/นักศึกษา ที่จะไปเรียนต่อที่อังกฤษ 10 อันดับมหาวิทยาลัยอังกฤษ ที่เด็กไทยนิยมมากที่สุด