TCAS TCAS 64 ป.ตรี ควบสองปริญญา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบั เกษตรนวัตกร

สจล. เปิดหลักสูตร ป.ตรี “เกษตรนวัตกร” ควบสองปริญญา เกษตรยุคใหม่ที่แรกในไทย

คัดลอก URL แล้ว

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) คณะเทคโนโลยีเกษตร จับมือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คลอดหลักสูตรใหม่ควบ 2 ปริญญา “เกษตรนวัตกร” (AGINOVATOR) มุ่งปั้นบัณฑิตให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการเกษตรและวิศวกรรม มีทักษะและความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนานวัตกรรมทางการเกษตร เพื่อพลิกโฉมวงการเกษตรไทยสู่เกษตรยุคใหม่ ตอบโจทย์โลกอนาคต ตลอดจนเป็นฟันเฟืองขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตร ท่ามกลางกระแสดิสรัปชันเทคโนโลยี

เรียนเกษตรยุคใหม่ที่แรกในไทย สจล. เปิดหลักสูตร ป.ตรี ควบสองปริญญา “เกษตรนวัตกร”

ศ. ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) กล่าวว่า สจล. ในฐานะสถาบันการศึกษาที่มีความเข้มแข็งด้านนวัตกรรม และเล็งเห็นถึงความสำคัญของการใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และเป็นกลไกขับเคลื่อนอุตสาหกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเกษตร ซึ่งเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมฐานราก ที่เป็นกำลังสำคัญในการสร้างรายได้ให้ประเทศ จึงเปิด หลักสูตร “เกษตรนวัตกร” (AGINOVATOR) ครั้งแรกของหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา ที่มุ่งปั้นบัณฑิตให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการเกษตรและวิศวกรรม มีทักษะและความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนานวัตกรรมทางการเกษตร (Agriculture Innovations) เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในวงการการเกษตร สู่เกษตรยุคใหม่ (Smart Farming) ตอบโจทย์โลกอนาคต อย่างแท้จริง ตลอดจนเป็น “ข้อต่อที่หายไป” ของวงการเกษตรไทย ท่ามกลางกระแสดิสรัปชันเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในอนาคต ภายใต้การขมวดรวมของ 2 หลักสูตร ดังต่อไปนี้

หลักสูตรการจัดการสมาร์ตฟาร์ม คณะเทคโนโลยีการเกษตร

เน้นการเรียนรู้ การจัดการเกษตรแบบครบวงจร โดยนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในด้านการทำฟาร์มได้อย่างเหมาะสมและหลุดจากกรอบเดิม ๆ ผ่านการเรียนรู้ในรายวิชาที่น่าสนใจ อาทิ การออกแบบและการจัดการฟาร์มอย่างชาญฉลาด เทคโนโลยีทางการเกษตรเพื่อการทำฟาร์มสมัยใหม่ โดรนเพื่อการเกษตร ฯลฯ นอกจากนี้ยังขาดองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมที่จะสร้างสรรค์เครื่องมือเพื่ออำนวยความสะดวกและทุ่นแรงกำลังคน และสร้างมาตรฐานให้ผลผลิต ที่เป็น“ข้อต่อที่หายไป” ของวงการเกษตรไทย

หลักสูตรวิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ คณะวิศวกรรมศาสตร์

จึงเป็นการเน้นเติมเต็มทักษะการประดิษฐ์นวัตกรรมทางการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ที่เข้มข้น ให้สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการเกษตร ให้สอดคล้องกับธุรกิจเกษตรหรือตอบโจทย์การเป็นเกษตรนวัตกร เพื่อพลิกบทบาทจากการเป็นผู้รับนวัตกรรมเกษตรจากต่างประเทศ เป็นผู้ผลิตและส่งออกนวัตกรรมเกษตรในอนาคต ผ่านรายวิชาต่าง ๆ ที่น่าสนใจ อาทิ กลศาสตร์และการออกแบบเครื่องจักรกลทางการเกษตร สมบัติทางวิศวกรรมของวัสดุทางการเกษตร การวิเคราะห์ข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์เบื้องต้น

นอกจากนี้ หลักสูตรดังกล่าว ยังสามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานกับวิทยากรพิเศษ รวมถึงประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียน ผ่านการฝึกประสบการณ์จริงที่ภาคธุรกิจชั้นนำ ภายใต้ความร่วมมือของทั้งสองคณะ เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายภายในด้านสายงานทางเกษตรและวิศวกรรมให้แก่นักศึกษาตั้งแต่ยังอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัย อาทิ

  • บริษัท เบทาโกร จำกัด (BETAGRO)
  • บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (PTTEP)
  • บริษัทอะกรินโน่ เทค แอนด์เซอร์วิสเซส จำกัด (Agrinno)
  • บริษัท เอส.เอ.ที.ไอ. แพลตฟอร์ม จำกัด (S.A.T.I.)

ทั้งนี้ บัณฑิตที่จบการศึกษาในหลักสูตรดังกล่าว จะได้รับ 2 ปริญญาจากทั้งสองคณะ คือ

  1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาการจัดการฟาร์มอย่างชาญฉลาด คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  2. และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ คณะวิศวกรรมศาสตร์

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถตรวจสอบคุณสมบัติ หรือสมัครออนไลน์ TCAS รอบโควตา (Quota) ผ่านเว็บไซต์ https://www1.reg.kmitl.ac.th/TCAS ได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 มีนาคม 2564 ในหลักสูตร “การจัดการสมาร์ตฟาร์ม” ที่เปิดรับครอบคลุม 4 โควตา ได้แก่ ประเภทโควตาเรียนดี ประเภทโควตาโรงเรียน ประเภทโควตาทายาทเกษตรกร และประเภทโควตานักเรียนบุตรบุคลากร สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คณะเทคโนโลยีเกษตร สจล.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คณะเทคโนโลยีเกษตร สจล. โทร. 02 329 8000 ต่อ 7172 หรือติดตามความเคลื่อนไหวกิจกรรมได้ที่ https://www.facebook.com/kmitlofficial


แท็ก: CAMPUS , , , , ,
WRITER

RELATED

ทปอ. เร่งเอาผิดมือแฮกเกอร์ ยืนยันไม่กระทบ TCAS65

ทปอ. เร่งเอาผิดมือแฮกเกอร์ ยืนยันไม่กระทบ TCAS65

ปรากฏข้อมูลข่าวสาร การประกาศจำหน่ายข้อมูลในอินเตอร์เน็ตจำนวน 23,000 รายการ อ้างเป็นข้อมูล TCAS

10 สาขายอดฮิต จบไปทำงานอะไร ตอบโจทย์สายวิทย์-สายศิลป์ เตรียมพร้อมก่อน TCAS 65

10 สาขายอดฮิต จบไปทำงานอะไร ตอบโจทย์สายวิทย์-สายศิลป์ เตรียมพร้อมก่อน TCAS 65

10 หลักสูตรน่าสนใจ สาขายอดฮิต ในสถาบัน สจล. ตอบโจทย์เด็กสายวิทย์-สายศิลป์ ตัวช่วยตัดสินใจก่อนสมัคร TCAS 2565

TCAS65 ยกเลิกใช้คะแนน O-NET คัดเลือก 4 รอบ 4 รูปแบบ ลดภาระสอบให้น้อยลง

TCAS65 ยกเลิกใช้คะแนน O-NET คัดเลือก 4 รอบ 4 รูปแบบ ลดภาระสอบให้น้อยลง

ทปอ. ลดภาระการสอบให้น้อยลง ปี 65 สอบ TCAS ยกเลิกใช้คะแนน O-NET ใช้แนวทางคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย 4 รอบ 4 รูปแบบ

สจล. ยกเลิกสอบข้อเขียน TCAS รอบ 2 ลดเสี่ยงโควิด พร้อมจัดสัมภาษณ์ออนไลน์แทน

สจล. ยกเลิกสอบข้อเขียน TCAS รอบ 2 ลดเสี่ยงโควิด พร้อมจัดสัมภาษณ์ออนไลน์แทน

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประกาศ “ยกเลิกการสอบข้อเขียน TCAS รอบ 2” ลดเสี่ยงแพร่กระจายไวรัสโควิด-19

ปฏิทิน TCAS64 | 4 รอบ เริ่ม 5 ม.ค. – 15 มิ.ย. 2564

ปฏิทิน TCAS64 | 4 รอบ เริ่ม 5 ม.ค. – 15 มิ.ย. 2564

TCAS64 มีอะไรบ้างแต่ละรอบ ปฏิทินการรับสมัครและคัดเลือกเรียนต่อมหาลัย รอบ Portfolio, รอบ Quota,รอบ Admission1&2 และรอบ Direct Admission

9 Steps เตรียมตัว TCAS63 อย่างไรให้พร้อม

9 Steps เตรียมตัว TCAS63 อย่างไรให้พร้อม

ควรจะเตรียมตัวให้พร้อม วางแผนดีๆ เตรียมตัวเนิ่นๆ กับ 9 Steps เตรียมตัว TCAS63 สำหรับ Dek63 ที่ทีนเอ็มไทยนำมาฝากกัน จะได้ไม่ต้องอดหลับอดนอน เสียสุขภาพมาเร่งอ่านหนังสือช่วงสอบด้วย

9 Steps เตรียมตัว TCAS63 อย่างไรให้พร้อม

9 Steps เตรียมตัว TCAS63 อย่างไรให้พร้อม

ใกล้เข้ามาทุกทีแล้ว กับ TCAS หรือ Thai university Central Admission System ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาใหม่ สำหรับ TCAS63 ยังมีการรับสมัคร 5 รอบ…

เด็กม.6 ไม่ได้จบสายวิทย์ ก็เรียนหมอได้

เด็กม.6 ไม่ได้จบสายวิทย์ ก็เรียนหมอได้

น้องๆ คนไหนที่อยากเป็นหมอ แต่ไม่ได้เลือกเรียนสายวิทย์ ก็สามารถเรียนหมอได้แล้ว ล่าสุดเมื่อ (25 ก.ย. 62) ทางศิริราช ได้เพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กหลากหลายกลุ่มมากขึ้น เด็กม.6 ไม่ได้จบสายวิทย์ ก็เรียนหมอได้ โดย รศ.นพ.…

Update!! กำหนดการรับสมัคร TCAS63 สำหรับน้องๆ Dek63

Update!! กำหนดการรับสมัคร TCAS63 สำหรับน้องๆ Dek63

ถึงเวลาแล้ว สำหรับน้องๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่จะเลื่อนขั้นเข้าสู่ช่วงการเข้ามหาวิทยาลัย ปีหนึ่งผ่านไปไวมาก ดังนั้นน้องๆ ต้องเตรียมตัวฟิตสมองกันตั้งแต่ตอนนี้ และคอยอัพเดทข่าวสารการศึกษา โดยเฉพาะการรับสมัครในระบบ TCAS กันก่อน ว่ากำหนดการ ส่ง Portfolio…

X