คำศัพท์ภาษาอังกฤษ สมัครงาน

แปลความหมาย คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่ใช้สมัครงาน

คัดลอก URL แล้ว

รวมมาให้สำหรับคนที่กำลังจะสมัครงาน แปลความหมาย คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่ใช้สมัครงาน ซึ่งเป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มักจะเจอบ่อยๆ ในใบสมัครงาน จะได้กรอกข้อมูลลงไปได้ถูกต้อง จะมีคำว่าอะไรและหมายความว่าอะไรบ้างไปเช็คกันได้เลย

แปลความหมาย คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่ใช้สมัครงาน

หมวดข้อมูลส่วนตัว Personal Data

 1. Age อายุ
 2. Applicant / Candidate ผู้สมัครงาน
 3. Applicant name /
 4. Applicant signature ชื่อผู้สมัคร / ลายเซ็น
 5. Citizenship / Nationality พลเมือง / สัญชาติ
 6. Color of eyes สีตา
 7. Color of hair สีผม
 8. Complexion สีผิว
 9. Confidential ความลับ
 10. Date of Birth วัน เดือน ปีเกิด
 11. Dependents ผู้ที่อยู่ในความอุปการะ
 12. Domicile ภูมิลำเนา
 13. Expected salary / Salary expected เงินเดือนที่ต้องการ
 14. Guarantor ผู้ค้ำประกัน
 15. Height ส่วนสูง
 16. Identification Card No. / ID Card No. เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน
 17. Maiden name นามสกุลเดิมของผู้หญิง (ก่อนแต่งงาน)
 18. Name-Surname ชื่อ – นามสกุล
 19. Negotiable ต่อรองได้ (เงินเดือน)
 20. Occupation อาชีพ
 21. Ordainment บวช
 22. Passed away / Deceased ตาย
 23. Permanent address ที่อยู่ถาวร
 24. Person to notify in case of emergency บุคคลที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน
 25. Personal data / Curriculum vitae /
 26. Resume / Bio-Data ประวัติส่วนตัว
 27. Position applied for / Position desired ตำแหน่งที่สมัคร
 28. Postal code รหัสไปรษณีย์
 29. Present address ที่อยู่ปัจจุบัน
 30. Race เชื้อชาติ
 31. References / Referee บุคคลอ้างอิง
 32. Relative ญาติ
 33. Responsibilities งานที่รับผิดชอบ
 34. Sex เพศ
 35. Type in own handwritingเขียนใบสมัครด้วยลายมือตนเอง
 36. Weight น้ำหนัก

หมวดประวัติการศึกษา Education Background

 1. Bachelor’s Degree ปริญญาตรี
 2. Certificate degree obtained ประกาศนียบัตร / ปริญญาที่ได้รับ
 3. Degree Certificate ใบปริญญาบัตร
 4. Degree obtained วุฒิการศึกษาที่ได้รับ
 5. Diploma อนุปริญญา
 6. Equivalent qualification คุณวุฒิเทียบเท่า
 7. High school มัธยมศึกษาตอนปลาย
 8. High Vocational Certificate ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 9. Primary School / Elementary School ประถมศึกษา
 10. Secondary School มัธยมศึกษาตอนต้น
 11. Transcript / Statement of Marks ใบแสดงผลการเรียน
 12. Vocational อาชีวศึกษา
 13. Vocational Certificate ประกาศณียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

หมวดเอกสาร Documents

 1. Application Form ใบสมัครงาน
 2. Application Letter จดหมายสมัครงาน
 3. Birth Certificate สูติบัตร
 4. Home Registration ทะเบียนบ้าน
 5. Identification Card (I.D. Card) บัตรประจำตัวประชาชน
 6. Issued by ออกให้โดย
 7. Issued Date วันที่ออกบัตร
 8. Letter of Recommendation / Testimonial /
 9. Employment Certificate หนังสือรับรองการทำงาน
 10. Marriage Certificate ทะเบียนสมรส
 11. Valid Date / Expire Date วันที่บัตรหมดอายุ

หมวด สถานภาพทางการทหาร Military status

 1. Black slot / Exempted through Military Drawing Ballot จับได้ใบดำ
 2. Certificate of exemption from military service ใบปลดประจำการทหาร
 3. Conscripted ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 4. Exempted ได้รับการยกเว้น
 5. Military Discharge Letter ใบปลดประจำการทหาร
 6. No Military Service ยังไม่เกณฑ์ทหาร
 7. No Military Service Obligation ไม่มีพันธะทางทหาร
 8. Reserved Officers’ Training CorpCourse (R.O.T.C.) หลักสูตรรักษาดินแดน (ร.ด.)

หมวดที่พัก ที่อยู่ Residence

 1. Boarding House / Dormitory หอพัก
 2. Living with Parents พักอยู่กับพ่อ แม่
 3. Own House บ้านของตนเอง
 4. Rent House บ้านเช่า
 5. Student Housing หอพักมหาวิทยาลัย

หมวดศาสนา Religion

 1. Buddhism ศาสนาพุทธ
 2. Christian ศาสนาคริสต์
 3. Islam ศาสนาอิสลาม
 4. Wedding-Rings-icon

หมวดสถานภาพการสมรส Marital status

 1. Divorced หย่าร้าง
 2. Married แต่งงานแล้ว
 3. Single โสด
 4. Separated แยกกันอยู่
 5. Spouse คู่สมรส

ที่มา: www.dailyenglish.in.th


แท็ก: CAMPUS , ,
WRITER

RELATED

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับเสื้อผ้า การแต่งตัว หมวดเสื้อ กางเกง รองเท้า

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับเสื้อผ้า การแต่งตัว หมวดเสื้อ กางเกง รองเท้า

ในภาษาอังกฤษ เครื่องแต่งกาย พวกเสื้อผ้ารองเท้ากางเกง เรียกชื่อกันว่าอะไรบ้าง? เกร็ดความรู้ภาษาอังกฤษ

50 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ อธิบายเกี่ยวกับ บุคลิกภาพ

50 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ อธิบายเกี่ยวกับ บุคลิกภาพ

เกร็ดความรู้ ภาษาอังกฤษ หมวดที่อธิบายถึงลักษณะ บุคลิกภาพ เช่น มีเสน่ห์ คิดสร้างสรรค์ มั่นใจ ถ่อมตัว เป็นกันเอง ฯลฯ

คำย่อภาษาอังกฤษ แผนกต่างๆ ในโรงพยาบาล และที่หมอ-พยาบาล ใช้ในการบันทึกทั่วไป

คำย่อภาษาอังกฤษ แผนกต่างๆ ในโรงพยาบาล และที่หมอ-พยาบาล ใช้ในการบันทึกทั่วไป

เกร็ดความรู้พื้นฐาน คำย่อภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับใช้ในโรงพยาบาล ที่ใช้ในการบันทึกทั่วไป คำย่อแผนกต่าง ๆ ของโรงพยาบาล อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์

9 ศัพท์สแลงภาษาอังกฤษ เหนื่อยมาก เหนื่อยขั้นสุด เหนื่อยแทบตาย นอกจากคำว่า I’m so tired.

9 ศัพท์สแลงภาษาอังกฤษ เหนื่อยมาก เหนื่อยขั้นสุด เหนื่อยแทบตาย นอกจากคำว่า I’m so tired.

ขอแนะนำ 9 ศัพท์สแลงภาษาอังกฤษ ที่มีความหมายว่า เหนื่อย ซึ่งมีความเหนื่อยหลากหลายแบบ นอกจากคำว่า I’m so tired.

คำศัพท์เกี่ยวกับ ดอกไม้ ภาษาอังกฤษ – ชื่อเรียกดอกไม้ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์เกี่ยวกับ ดอกไม้ ภาษาอังกฤษ – ชื่อเรียกดอกไม้ภาษาอังกฤษ

ชื่อเรียกดอกไม้ภาษาอังกฤษ ชนิดต่างๆ นั้นจะมีชื่อเรียกว่าอะไรกันบ้าง? คำศัพท์เกี่ยวกับ ดอกไม้ ภาษาอังกฤษ

ประโยคบอกรัก ภาษาอังกฤษ คำชมคนรัก นอกจากไอเลิฟยู

ประโยคบอกรัก ภาษาอังกฤษ คำชมคนรัก นอกจากไอเลิฟยู

ประโยค บอกรักภาษาอังกฤษ นอกจากคำว่า i love you สำหรับใครที่ต้องการใช้สื่อสาร บอกความรู้สึกในใจกับคนรักผ่านตัวอักษร

10 คำชมภาษาอังกฤษ สไตล์คนทัศนคติดี

10 คำชมภาษาอังกฤษ สไตล์คนทัศนคติดี

คำพูดสร้างแรงบันดาลใจ สร้างพลังได้!! อาจจะเป็นประโยคที่ทำให้รู้สึกเกร่อๆ แต่สร้างความรู้สึกดีๆ ให้กับคนฟังได้จริงๆ 10 คำชมภาษาอังกฤษ

รวมลิสต์ คำศัพท์หุ้น มือใหม่หัดเล่นหุ้นควรรู้ คำศัพท์หุ้นภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย

รวมลิสต์ คำศัพท์หุ้น มือใหม่หัดเล่นหุ้นควรรู้ คำศัพท์หุ้นภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย

คำศัพท์หุ้น มือใหม่หัดเล่นหุ้นควรรู้ คำศัพท์หุ้นภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย ติดดอย, หลุดดอย Circuit Breaker, EPS

อาการป่วย ภาษาอังกฤษ รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษอาการป่วยต่างๆ แบบเข้าใจง่าย

อาการป่วย ภาษาอังกฤษ รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษอาการป่วยต่างๆ แบบเข้าใจง่าย

รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษอาการป่วยต่างๆ แบบเข้าใจง่าย อาการป่วย ภาษาอังกฤษ

X