บัตรประชาชน วิธีเขียนสำเนาถูกต้อง

วิธีเขียนสำเนาถูกต้อง ระวังตกเป็นเหยื่อห้ามลืมเด็ดขาด!

วิธีเขียนสำเนาถูกต้อง ในการเซ็นต์ชื่อของคุณลงในเอกสารต่างๆ บัตรประชาชน ไม่ควรถ่ายสำเนา พร้อมกันหน้า-หลัง เด็ดขาด

Home / CAMPUS / วิธีเขียนสำเนาถูกต้อง ระวังตกเป็นเหยื่อห้ามลืมเด็ดขาด!

เรื่องสำคัญที่ทุกคนควรตระหนัก วิธีเขียนสำเนาถูกต้อง ในการเซ็นต์ชื่อของคุณลงในเอกสารต่างๆ หากทำไม่ถูกต้อง อาจทำให้คุณตกเป็นเหยื่อนำไปสู่การโดนหลอกและเป็นหนี้ได้ จะเขียนอย่างไรให้ถูกต้องไปดูกันค่ะ

วิธีเขียนสำเนาถูกต้อง

Cr. กองปราบปราม
 1. การเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง จะใช้วิธีขีดเส้นคร่อมบนตัวสำเนาในส่วนที่เป็นข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าของเอกสารหรือไม่ก็ได้
 2. เขียนรายละเอียดกำกับไว้ด้วยว่า เอกสารฉบับนั้นใช้สำหรับทำอะไร เช่น “ใช้เฉพาะการสมัครงานเท่านั้น” หรือ “ใช้สำหรับติดต่อเรื่อง…เท่านั้น”
 3. ระบุ วัน เดือน ปี ณ วันที่ยื่นเรื่อง
 4. เขียนข้อความทั้งหมดด้วยหมึกดำ ทับลงบนสำเนาส่วนที่เป็นบัตรประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้าน
  ด้วยความห่วงใยจากกองปราบปราม “มืออาชีพ เป็นกลาง เคียงข้างประชาชน”

สรุปแบบสั้นๆ วิธีเขียนสำเนาถูกต้อง

 1. เซ็นสำเนาถูกต้อง
 2. เขียนชื่อจริง-นามสกุล
 3. ลงวันที่
 4. กำกับเอกสาร (เพื่อใช้ประกอบธุรกรรมด้าน…….เท่านั้น)

ข้อควรรู้เพิ่มเติม!!

 • บัตรประชาชน ไม่ควรถ่ายสำเนา พร้อมกันหน้า-หลัง เด็ดขาด
 • เนื่องจากด้านหลังบัตรเป็นข้อมูลเกี่ยวกับบัตรเพื่อควบคุมการจ่ายบัตรหากมีผู้ไม่หวังดีได้ข้อมูลไป อาจทำให้ท่านได้รับความเดือดร้อนได้
 • หากจำเป็นต้องถ่ายคู่กันจริงๆ ให้เราถ่ายจากบัตรคนละใบ