เราชนะ

เช็คจุดลงทะเบียนเราชนะ กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน กรุงไทยทุกสาขา และอีก 871 แห่งทั่วประเทศ

เปิดให้ลงทะเบียนในระหว่างวันที่ 15 - 25 กุมภาพันธ์ 2564

Home / เราชนะ / เช็คจุดลงทะเบียนเราชนะ กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน กรุงไทยทุกสาขา และอีก 871 แห่งทั่วประเทศ

ในโครงการเราชนะ ของกระทรวงการคลัง ได้มีการเปิดให้ลงทะเบียนสำหรับกลุ่มที่มีสมาร์ทโฟนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟน หรือไม่สามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ตได้ เปิดให้ลงทะเบียนแล้ววันนี้ ที่ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา และที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศ รวมจำนวน 871 จุดทั่วประเทศ

จะเปิดให้ลงทะเบียนในระหว่างวันที่ 15 – 25 กุมภาพันธ์ 2564 โดยให้เตรียม

  • บัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด ที่ยังไม่หมดอายุไปด้วย
  • ไปแสดงตนและลงทะเบียนด้วยตนเอง ที่จุดลงทะเบียน

จุดลงทะเบียน โดยสามารถไปลงทะเบียนได้ที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา

จุดลงทะเบียนเคลื่อนที่ 871 แห่ง

คลิกที่ภาพ เพื่อดูจุดทั้ง 871 จุด สำหรับลงทะเบียนเราชนะ ทั่วประเทศ

X