2020 Toyota Yaris Hatchback อาจยืมฐาน Mazda2 มาใช้ในโมเดลปี2020

2020 Toyota Yaris Hatchback อาจยืมฐาน Mazda2 มาใช้ในโมเดลปี2020

Toyota ยืนยันเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าจะไม่มีการผลิต Toyota Yaris Hatchback สำหรับรุ่นโมเดล2019 ที่สหรัฐอเมริกาแต่จะกลับมาอีกครั้งในรุ่นโมเดลปี 2020 รายงานข่าวเเจ้งว่า Toyota อาจขยายพาร์ตเนอร์ด้วยการร่วมมือกับ Mazda สำหรับ Yaris Hatchback…