All New Forester รุ่นประกอบไทย SUV เรือธงกับราคาเริ่มต้นเพียง 1.3ล้านบาท

All New Forester รุ่นประกอบไทย SUV เรือธงกับราคาเริ่มต้นเพียง 1.3ล้านบาท

เปิดตัวในประเทศไทยช่วงต้นปีที่ผ่านมาสำหรับ New Subaru Forester 2019 ซึ่งการกลับมาในครั้งนี้ของ รถยนต์อเนกประสงค์ เป็นการผลิตเเละประกอบในโรงงานที่ประเทศไทยครั้งแรก หลังการเปิดตัวฐานผลิตรถยนต์ Subaru แห่งใหม่ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง All New Forester คือรถยนต์…