Volvo ประเทศไทย ประกาศแต่งตั้งศูนย์บริการ VCDR ทั้งสองแห่งอย่างเป็นทางการ

Volvo ประเทศไทย ประกาศแต่งตั้งศูนย์บริการ VCDR ทั้งสองแห่งอย่างเป็นทางการ

วอลโว่ คาร์ แต่งตั้งศูนย์บริการซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจร VOLVO CERTIFIED DAMAGE REPAIR CENTRE อย่างเป็นทางการในประเทศไทย ภายใต้มาตรฐานระดับสากล

Volvo Certified Damage Repair Centre ยกระดับมาตรฐานซ่อมตัวถัง – สี ครบวงจร

Volvo Certified Damage Repair Centre ยกระดับมาตรฐานซ่อมตัวถัง – สี ครบวงจร

วอลโว่ ยกระดับมาตรฐานศูนย์บริการซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจร การันตีรถยนต์หลังซ่อมด้วยประสิทธิภาพเต็มร้อยเหมือนเพิ่งออกจากโรงงานให้คุณอุ่นใจตลอดเส้นทาง