Toyota Stay with you ผนึกกำลังสู้วิกฤติโควิด-19 ส่งความช่วยเหลือสู่ชุมชนทุกจังหวัด

Toyota Stay with you ผนึกกำลังสู้วิกฤติโควิด-19 ส่งความช่วยเหลือสู่ชุมชนทุกจังหวัด

โตโยต้า ร่วมกับ ชมรมผู้แทนจำหน่ายทั่วประเทศ ผนึกกำลังสู้วิกฤติโควิด-19 ส่งความช่วยเหลือสู่ชุมชนทุกจังหวัด สนับสนุนข้าวสาร 100 ตัน รถยนต์ 236 คัน บรรเทาทุกข์คนไทยทั่วประเทศ

Toyota ส่งมอบรถยนต์แก่หน่วยงานรัฐ เพื่อภารกิจดูแลประชาชน

Toyota ส่งมอบรถยนต์แก่หน่วยงานรัฐ เพื่อภารกิจดูแลประชาชน

โตโยต้าสานต่อพันธกิจร่วมใจสู้ภัยโควิด 19 ส่งมอบรถยนต์แก่กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร และสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ภายใต้โครงการ Toyota Stay With You