Triumph พาตะลุยเมืองฟาโร โปรตุเกส  พร้อมสัมผัส Scrambler1200

Triumph พาตะลุยเมืองฟาโร โปรตุเกส พร้อมสัมผัส Scrambler1200

หากพูดถึงประเทศ โปรตุเกส ประเทศที่มีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม ตลอดจนสถานที่ท่องเที่ยวมากมายหลากหลายให้ได้เลือกท่องเที่ยว และแน่นอนว่าลิสบอน เมืองหลวงของโปรตุเกส จะต้องเป็นเมืองจุดเริ่มต้นการท่องเที่ยวสำหรับใครหลายคน แต่รู้หรือไม่ว่าประเทศโปรตุเกส ยังมีอีกหนึ่งเมืองที่น่าสนใจ ได้แก่ เมืองฟาโร (Faro) เมืองที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศ เป็นศูนย์กลางของเขตอัลการ์ฟ ซึ่งเป็นเขตที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากต่อเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของประเทศโปรตุเกส…