“ณัฐพงศ์” ชู 2 ยุทธศาสตร์ ดัน “SC ASSET” เติบโตอย่างยั่งยืน

“ณัฐพงศ์” ชู 2 ยุทธศาสตร์ ดัน “SC ASSET” เติบโตอย่างยั่งยืน

“ณัฐพงศ์” ชู 2 ยุทธศาสตร์ ดัน “SC ASSET” เติบโตอย่างยั่งยืน   หลังจากสามารถทำรายได้เกิน 10,000 ล้านบาทในปีที่ 10 ที่ผ่านมา ก้าวสำคัญต่อไปของ…