#dtacSafeInternet ชวนมองผ่านความคิดของ 5 นักสู้เพื่อเยาวชนท่องเน็ตปลอดภัยในวัน #SaferInternetDay

#dtacSafeInternet ชวนมองผ่านความคิดของ 5 นักสู้เพื่อเยาวชนท่องเน็ตปลอดภัยในวัน #SaferInternetDay

“Safer Internet Day” หรือ วันแห่งการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัยสากล ถูกกำหนดขึ้นมาโดยยึดถือ“วันอังคารที่ 2 ของเดือนกุมภาพันธ์” ของปี สำหรับปีนี้ตรงกับวันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญทางด้านความปลอดภัยในการใช้อินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีในชุมชนออนไลน์ อย่างมีความรับผิดชอบและเป็นประโยชน์ต่อสังคม แน่นอนว่า…