Royal Enfield Bullet Trials Works Replica มาถึงไทยแล้ว เพียง 210 คันเท่านั้น

Royal Enfield Bullet Trials Works Replica มาถึงไทยแล้ว เพียง 210 คันเท่านั้น

Royal Enfield Bullet ตำนานที่ยังมีชีวิต ถือกำเนิดขึ้นในปี 1932 กินระยะเวลายาวนานกว่า 87 ปี ซึ่งทำให้รอยัล เอนฟิลด์ ถูกขนานนามว่าเป็นแบรนด์รถจักรยานยนต์ที่ดำเนินสายการผลิตมายาวนานที่สุดในโลก ส่งผลให้บุลเล็ตเป็นรถมอเตอร์ไซค์ที่โลดแล่นอยู่บนท้องถนนมายาวนานที่สุดในโลก ณ ปัจจุบัน อาจกล่าวได้ว่าประวัติศาสตร์ของบุลเล็ตคือความสำเร็จของ Royal Enfield บุลเล็ตในการแข่งขันไทรอัลส์…