เตือนภัย!! โฆษณาจองวัคซีนโควิด ผ่านกลุ่มไลน์ Qinsong Group

เตือนภัย!! โฆษณาจองวัคซีนโควิด ผ่านกลุ่มไลน์ Qinsong Group

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เตือนภัยโฆษณาชักชวนจองวัคซีนโควิด 19 ผ่านกลุ่มไลน์ Qinsong Group ชี้เข้าข่ายโฆษณาโอ้อวดเกินจริงเป็นอันตรายต่อทั้งสุขภาพ และทรัพย์สินของประชาชน