PTT OR เปิดสถานีบริการน้ำมัน PTT Station สาขาสามย่าน รูปแบบใหม่

PTT OR เปิดสถานีบริการน้ำมัน PTT Station สาขาสามย่าน รูปแบบใหม่

นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีกจำกัด (มหาชน) หรือ พีทีที โออาร์ และศาสตราจารย์ดร.บัณฑิตย์ เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมเปิดสถานีบริการน้ำมัน…