เพลย์มอร์ บริจาคอุปกรณ์การแพทย์ ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ โควิด-19 ระลอกใหม่

เพลย์มอร์ บริจาคอุปกรณ์การแพทย์ ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ โควิด-19 ระลอกใหม่

เพลย์มอร์ (Playmore) บริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์และเต็นท์จุดพักคอยบริการประชาชน พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ โควิด-19 ระลอกใหม่มากกว่า 12 สถานพยาบาล