Orinii Kaipara ผู้ประกาศข่าวคนแรก ที่มีรอยสักชนเผ่ามารี บนใบหน้า

Orinii Kaipara ผู้ประกาศข่าวคนแรก ที่มีรอยสักชนเผ่ามารี บนใบหน้า

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน “การสักลาย” เป็นสิ่งที่คนในสังคมส่วนใหญ่ โดยเฉพาะในสังคมไทย มองว่ารอยสักคือ “สิ่งสกปรก” ดูไม่ดี ไม่เป็นที่ยอมรับในสังคม จึงทำให้คนที่มีรอยสักถูกต่อต้าน ทั้งยังมีบางองค์กร บางอาชีพที่ต้องใช้หน้าตาและลุคที่น่าเชื่อถือ เช่น ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ…