Nissan ส่งมอบ Big Urvan แก่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

Nissan ส่งมอบ Big Urvan แก่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ บริษัท โยโกตะ มอเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ส่งมอบรถตู้ นิสสัน บิ๊ก เออร์แวน จำนวน 13 คัน แก่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น