“popIn Discovery” (ป๊อบอิน) แพลตฟอร์ม Native ad ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยกับยอดผู้เข้าชม 600 ล้าน เพจวิวต่อเดือน

“popIn Discovery” (ป๊อบอิน) แพลตฟอร์ม Native ad ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยกับยอดผู้เข้าชม 600 ล้าน เพจวิวต่อเดือน

ป๊อบอิน ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มโฆษณาออนไลน์ในรูปแบบ Native ad หรือ การทำโฆษณาแบบแนบเนียนไปกับเนื้อหาของเว็บไซต์นั้นๆ โดยมีการผสมผสานระหว่างเนื้อหาของเว็บไซต์และการสอดแทรกโฆษณาให้กลมกลืนอย่างเป็นที่สุด เพื่อผลลัพธ์ในการเข้าถึงความสนใจของลูกค้าแบบไม่ตั้งใจหรือพยายามจนเกินไป โดยลูกค้าจะเป็นผู้ดำเนินการเพื่ออ่านและติดตามด้วยการตัดสินใจของตนเอง ป๊อบอินเผยยอดการเข้าชมล่าสุดของประเทศไทยที่สูงเป็นสถิติใหม่ที่ 600 ล้านเพจวิวต่อเดือน ปัจจุบันนับเป็นแพลตฟอร์มโฆษณาแบบ Native ad…