Porsche & NaRaYa สร้างอัตลักษณ์สุดพิเศษต้อนรับรถสปอร์ตไฟฟ้า The new Taycan

Porsche & NaRaYa สร้างอัตลักษณ์สุดพิเศษต้อนรับรถสปอร์ตไฟฟ้า The new Taycan

Porsche ผนึกกำลัง NaRaYa รังสรรค์ The new Taycan ลายพิเศษที่สะท้อนวัศนธรรมไทยผ่านรถยนต์ไฟฟ้า ควบคู่ประกาศราคาไทยของรุ่นขับเคลื่อนล้อหลัง