Mulberry Fest’ 2019 เทศกาลเก็บมัลเบอร์รี่ ชมสวน ชิมของอร่อย ที่ไร่กำนันจุล

Mulberry Fest’ 2019 เทศกาลเก็บมัลเบอร์รี่ ชมสวน ชิมของอร่อย ที่ไร่กำนันจุล

ชวนรับลมหนาวที่เพชรบูรณ์ เที่ยวไร่กำนันจุล ในงาน “Mulberry Fest’ 2019” เทศกาลเก็บมัลเบอร์รี่ ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2562 – 12 มกราคม 2563…