Isuzu mu-X Luxe รุ่นพิเศษเปิดตัวที่ฟิลิปปินส์ พร้อมราคาที่ถูกลงกว่าเดิม

Isuzu mu-X Luxe รุ่นพิเศษเปิดตัวที่ฟิลิปปินส์ พร้อมราคาที่ถูกลงกว่าเดิม

Isuzu ฟิลิปปินส์เปิดตัว mu-X รุ่นพิเศษในชื่อ Isuzu mu-X Luxe ที่มาพร้อมกับราคาพิเศษ 1,665,000 เปโซ ราวๆ 1.01เเสนบาท ซึ่งเป็นราคาที่ถูกกว่าเดิมถึง 180,000 เปโซ ราว…