2020 Mitsubishi Mirage ส่องสเปคอังกฤษในรุ่นปรับโฉม เริ่มต้นราว ๆ 4.25 แสนบาท

2020 Mitsubishi Mirage ส่องสเปคอังกฤษในรุ่นปรับโฉม เริ่มต้นราว ๆ 4.25 แสนบาท

หลังจากที่ Mitsubishi Mirage รุ่นปรับโฉม ได้เปิดตัวในไทยอย่างเป็นทางการ ในราคาเริ่มต้น 474,000 บาท ทางด้านประเทศอังกฤษเอง ก็ได้เปิดตัวพร้อมราคาจำหน่ายของ 2020 Mitsubishi Mirage อย่างเป็นทางการ โดยได้เผยรายละเอียดการปรับโฉม…