พันธมิตรชานม รวมตัวเรียกร้องความยุติธรรมให้ 3 แกนนำม็อบฮ่องกง

พันธมิตรชานม รวมตัวเรียกร้องความยุติธรรมให้ 3 แกนนำม็อบฮ่องกง

กลุ่มพันธมิตรชานม (Milk Tea Alliance) รวมกลุ่มมาเรียกร้องประชาธิปไตย ณ บริเวณตรงข้ามสถานทูตจีน เพื่อแสดงจุดยืนเคียงข้างนักเคลื่อนไหวเรียกร้องประชาธิปไตยในฮ่องกง