Daimler ปัดไม่ทราบที่มาของ Mercedes ลีมูซีน ประจำแหน่งของ คิม จอง อึน

Daimler ปัดไม่ทราบที่มาของ Mercedes ลีมูซีน ประจำแหน่งของ คิม จอง อึน

Daimler บริษัทผลิตรถยนต์ในเยอรมันผู้ผลิตรถยนต์ ลีมูซีนหุ้มเกราะ กล่าวไม่ทราบถึงสาเหตุที่ คิม จอง อึน ผู้นำ เกาหลีเหนือ ใช้รถยนต์หุ้มเกราะที่บริษัทเป็นผู้ผลิต โดยไม่ทราบถึงสาเหตุที่มาที่เขาใช้รถรุ่นดังกล่าวเนื่องจากบริษัทไม่เคยมีการตกลงทางธุรกิจใดๆ ทั้งสิ้นกับรัฐบาลเกาหลีเหนือ คิม ถูกสื่อจับตามองหลังจากเดินทางด้วยรถยนต์ Mercedes…