Mazda MX-5 รุ่นฉลองครบรอบ 3 ทศวรรษของรถสปอร์ต ในราคา 3.1 ล้านบาท

Mazda MX-5 รุ่นฉลองครบรอบ 3 ทศวรรษของรถสปอร์ต ในราคา 3.1 ล้านบาท

มาสด้า เฉลิมฉลองครบรอบ 30 ปี ของการกำเนิดรถสปอร์ตโรดสเตอร์ระดับตำนาน Mazda MX-5 แบรนด์ไอคอนที่ถ่ายทอดความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกันระหว่างคนกับรถตามแนวคิด จินบะ อิไต (Jinba-Ittai) ได้อย่างสมบูรณ์แบบ ด้วยการเปิดตัว Mazda MX-5…