Mazda ญี่ปุ่น เผยประวัติศาสตร์เเละโมเดลคลาสสิคฉลองวาระครบรอบ 100ปี

Mazda ญี่ปุ่น เผยประวัติศาสตร์เเละโมเดลคลาสสิคฉลองวาระครบรอบ 100ปี

Mazda ก่อตั้งขึ้นครั้งแรกในชื่อชื่อบริษัท Toyo Cork Kogyo ในปี ค.ศ.1920 ที่เมืองฮิโรชิมา ประเทศญี่ปุ่น ก่อนจะเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น Mazda เเละเพื่อเป็นการฉลองวาระครบรอบ 100ปีในการตั้งโรงงานการผลิตในวันที่ 30 มกราคม 2020…