MONO29 มิดไนท์ ซินีม่า หลอนรอบดึก! มาร่า ผีอำ หลับคือตาย

MONO29 มิดไนท์ ซินีม่า หลอนรอบดึก! มาร่า ผีอำ หลับคือตาย

มิดไนท์ ซีนีม่า ช่อง MONO29 ส่งตรงประสบการณ์สยองก่อนนอนด้วยเรื่อง มาร่า ตื่นไหลตาย (Mara) ภาพยนตร์ฉีกกฎทุกความเชื่อเรื่องผีอำและอาการไหลตาย