MG เดินหน้าหนุนประเทศไทยสู่สังคมคาร์บอนต่ำ ร่วมหยุดยั้งวิกฤตโลกร้อน

MG เดินหน้าหนุนประเทศไทยสู่สังคมคาร์บอนต่ำ ร่วมหยุดยั้งวิกฤตโลกร้อน

เอ็มจี ร่วมผลักดันประเทศไทยเข้าสู่สังคมคาร์บอนต่ำ เตรียมเปิดตัวรถยนต์พลังงานทางเลือกอีก 3 รุ่น พร้อมขยายเครือข่ายสถานีชาร์จให้ครอบคลุมทั่วประเทศ