Bentley มอบสุนทรียภาพในการขับขี่เหนือระดับ ผ่านการแต่งเพลงภายในห้องโดยสาร

Bentley มอบสุนทรียภาพในการขับขี่เหนือระดับ ผ่านการแต่งเพลงภายในห้องโดยสาร

เบนท์ลีย์ ผนึกกำลัง LifeScore พัฒนาะบบแต่งเพลงภายในห้องโดยสาร ให้เข้ากับรูปแบบการขับขี่ โหมด และสไตล์ของผู้ขับขี่ ผ่าน AI