A.P. Honda ผนึกกรุงศรีออโต จัดโครงการเปลี่ยนไฟท้ายมอเตอร์ไซค์ฟรี ปีที่ 2

A.P. Honda ผนึกกรุงศรีออโต จัดโครงการเปลี่ยนไฟท้ายมอเตอร์ไซค์ฟรี ปีที่ 2

ดร.อารักษ์ พรประภา รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด พร้อมด้วยคณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนน วุฒิสภาและภาคีเครือข่าย กรุงศรี ออโต้ ผนึกกำลังปลูกฝังความรับผิดชอบบนท้องถนน ร่วมเปิดตัวโครงการ “LET’sponsible ไฟท้ายดับ ชีวิตดับ” ปีที่ 2 ปลุกกระแสความสำคัญของไฟท้ายรถจักรยานยนต์ ส่งมอบความปลอดภัยให้ผู้ใช้รถใช้ถนน…