Nissan ปลื้มคนไทยสนใจในยานยนต์ไฟฟ้าภายใต้กิจกรรม LEAF Education

Nissan ปลื้มคนไทยสนใจในยานยนต์ไฟฟ้าภายใต้กิจกรรม LEAF Education

นิสสัน ประเทศไทย เผยถึงความสนใจของประชาชนเกี่ยวกับเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า ภายใต้กิจกรรม “LEAF Education” ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับรถยนต์พลังงานไฟฟ้า และการใช้งานที่ถูกต้อง โดยมีจัดแสดงเทคโนโลยีของ นิสสัน ลีฟ ใหม่ รถยนต์พลังงานไฟฟ้าที่ขายดีที่สุดในโลก พร้อมแนวคิดของการเคลื่อนที่ในอนาคตของนิสสัน หรือ…