“JUMBO Seafood” Welcome Back – 2 เมนูใหม่ ข้าวต้มกุ้งมังกรล็อบสเตอร์ ปูศรีลังกาไซส์ยักษ์

“JUMBO Seafood” Welcome Back – 2 เมนูใหม่ ข้าวต้มกุ้งมังกรล็อบสเตอร์ ปูศรีลังกาไซส์ยักษ์

เอาใจสายกิน จัมโบ้ ซีฟู้ด (JUMBO Seafood) ร้านอาหารซีฟู้ดอันเลื่องชื่อกว่า 34 ปี จากประเทศสิงคโปร์ Welcome Back 2 เมนูใหม่ ข้าวต้มกุ้งมังกรล็อบสเตอร์บอสตันโรยด้วยข้าวตังกรอบ และปูศรีลังกาไซส์ยักษ์