นิราศเมืองแกลง นิราศเรื่องแรกและเป็นนิราศที่ยาวที่สุด ของท่านสุนทรภู่

นิราศเมืองแกลง นิราศเรื่องแรกและเป็นนิราศที่ยาวที่สุด ของท่านสุนทรภู่

26 มิถุนายน วันสุนทรภู่ มาติดตามผลงานนิราศเมืองแกลงของท่านสุนทรภู่ ที่ถือได้ว่าเป็นนิราศเรื่องแรกของท่าน โดยท่านแต่งหลังพ้นโทษจากคุก และครั้งเดินทางไปเยี่ยมบิดาที่บวชเป็นพระอยู่ที่บ้านกร่ำ เมืองแกลง จังหวัดระยอง ในปี พ.ศ. 2349 โดยมีศิษย์ 2 คนร่วมโดยสารไปด้วยกัน…