Josephine Santiago-Bond  จากเกลียดเลขเข้าเส้น สู่วิศวกร NASA เธอทำได้ไง?

Josephine Santiago-Bond จากเกลียดเลขเข้าเส้น สู่วิศวกร NASA เธอทำได้ไง?

เคยมีคนกล่าวเอาไว้ว่า “หนทางหมื่นลี้ เริ่มต้นในหนึ่งก้าว” และเรื่องราวของหญิงสาวคนนี้ จะพิสูจน์ให้เห็นว่าวลีที่เราได้กล่าวไปข้างต้นคือเรื่องจริง Josephine Santiago-Bond หญิงสาวสัญชาติฟิลิปปินส์ คือหนึ่งคนที่เคยเกลียดวิชาคณิตศาสตร์แบบเข้าเส้น และไฟท์หนักมากเพื่อเอาชนะความเกลียดนั้น และวันนี้เธอทำมันสำเร็จแล้ว แถมยังได้เป็นถึงหัวหน้าแผนกพัฒนาวิศวกรรมขั้นสูง ที่ Kennedy Space…

Josephine Santiago-Bond  จากเกลียดเลขเข้าเส้น สู่วิศวกร NASA เธอทำได้ไง?

Josephine Santiago-Bond จากเกลียดเลขเข้าเส้น สู่วิศวกร NASA เธอทำได้ไง?

เคยมีคนกล่าวเอาไว้ว่า “หนทางหมื่นลี้ เริ่มต้นในหนึ่งก้าว” และเรื่องราวของหญิงสาวคนนี้ จะพิสูจน์ให้เห็นว่าวลีที่เราได้กล่าวไปข้างต้นคือเรื่องจริง Josephine Santiago-Bond หญิงสาวสัญชาติฟิลิปปินส์ คือหนึ่งคนที่เคยเกลียดวิชาคณิตศาสตร์แบบเข้าเส้น และไฟท์หนักมากเพื่อเอาชนะความเกลียดนั้น และวันนี้เธอทำมันสำเร็จแล้ว แถมยังได้เป็นถึงหัวหน้าแผนกพัฒนาวิศวกรรมขั้นสูง ที่ Kennedy Space…