อียู-ไทย เห็นชอบภารกิจ 6 ประการ เพื่อให้ไทยปลอดประมงผิดกฎหมายฯ

อียู-ไทย เห็นชอบภารกิจ 6 ประการ เพื่อให้ไทยปลอดประมงผิดกฎหมายฯ

*อียู ได้ ปลดใบเหลืองประเทศไทย ด้านการทำประมงที่ผิดกฎหมาย หลังไทยปรับปรุงนโยบายการบริหารจัดการประมง ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล *สหภาพยุโรปและไทยเห็นชอบร่วมกันในแผนงานความร่วมมือเพื่อให้ไทยบรรลุการเป็นประเทศปลอดประมงผิดกฎหมายฯ หรือ IUU-free ได้โดยสมบูรณ์ด้วย 6 ภารกิจ นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง…